Skip to main content

Sharma oppnevnt i distriktsnæringsutvalg

27. sep, 2019
Innoventus Sør

Kamilla Sharma, administrerende direktør i Innoventus Sør, er i dag oppnevnt som medlem i et offentlig utvalg om næringslivet i distriktene.

Regjeringen setter ned et utvalg som skal utrede betydningen privat næringsliv har for levende og bærekraftige lokalsamfunn, og vurdere muligheter og hindringer for å utvikle lønnsom næringsvirksomhet i distriktene.

Det nye utvalget er et felles initiativ fra næringsministeren og kommunal- og moderniseringsministeren. Sekretariatet for utvalget ledes av Nærings- og fiskeridepartementet i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Hensikten med utvalget er å utrede næringslivets betydning for å nå distriktspolitiske mål. En viktig del av arbeidet vil handle om å beskrive hva god nasjonal, regional og lokal næringspolitikk er, og synliggjøre hva som fremmer eller hemmer lønnsom næringsvirksomhet i distriktene.

Svein Richard Brandtzæg skal lede utvalget som ellers består av:

  • Kamilla Sharma, administrerende direktør i Innoventus Sør, Kristiansand
  • Bergljot Landstad, regional- og næringssjef i Møre og Romsdal Fylkeskommune, Molde
  • Knut Sveinung Vareide, seniorforsker i Telemarksforsking, Bø i Telemark
  • Knut Arne Gurigard, daglig leder i Regionrådet for Hallingdal, Hemsedal
  • Merete Nygaard Kristiansen, kommersiell direktør i Nordlaks, Tromsø
  • Hanne Alstrup Velure, selvstendig næringsdrivende, Lesja