Skip to main content

Sharma bidro til NOU om næringslivet i distriktene

28. okt, 2020
Innoventus Sør

Onsdag la Distriktsnæringsutvalget fram sin rapport. Administrerende direktør i Innoventus Sør, Kamilla Sharma, har vært sentral i arbeidet.

– Som leder av et innovasjonsselskap har jeg bred erfaringsbakgrunn og innsikt i en rekke bransjer. Jeg ser hvordan samfunnet beveger seg i takt, og hvordan det offentlige, private og akademia spiller sammen. Dette har jeg hatt stor nytte av i arbeidet med utredningen, sier Sharma.

Det siste året har hun vært et av sju medlemmer i Distriktsnæringsutvalget, nedsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Utvalget, som har vært ledet av tidligere Hydro-sjef Svein Richard Brandtzæg, la onsdag fram sin NOU (Norges offentlige utredninger).

– Jeg er ydmyk, stolt og glad for å ha fått lov til å være med i et så viktig arbeid og jobbe med så dyktige utvalgsmedlemmer. Det har vært lærerikt og inspirerende, samtidig som jeg har fått muligheten til å påvirke arbeidet med mine tanker, erfaringer og kunnskap, sier Sharma

Hensikten med utvalget har vært å utrede næringslivets betydning for å nå distriktspolitiske mål. I tillegg er utvalget bedt om å beskrive hva god lokal og regional næringspolitikk er og å synliggjøre hva som fremmer eller hemmer lønnsom næringsvirksomhet i distriktene.

– Et viktig forslag er at kommunene skal få beholde mer av de verdiene som skapes lokalt, spesielt knyttet til naturressurser. Det vil gi vertskommunene sterkere insentiver for å legge til rette for næringsvirksomhet og gi bedre utnyttelse av landets rike naturressurser. Til en viss grad bør inntekter fra naturressurser fremdeles holdes utenfor utjevningssystemet. For sterk utjevning reduserer insentivene til å tilrettelegge for verdiskaping, sier Sharma.

Utvalget mener en effektiv distriktspolitikk må bestå av et bredt spekter av tiltak som gjør det attraktivt å flytte eller bli værende i distriktene. Eksempler på dette er utflytting av statlige arbeidsplasser for å bidra til mer varierte arbeidsmarkeder, gode fritidstilbud, tilgang til skoler og barnehager, boliger og kulturtilbud.

Distriktsnæringsutvalget har bestått av følgende personer:

  • Svein Richard Brandtzæg, tidligere Hydro-sjef (leder)
  • Kamilla Sharma, administrerende direktør i Innoventus Sør, Kristiansand
  • Bergljot Landstad, regional- og næringssjef i Møre og Romsdal Fylkeskommune, Molde
  • Knut Sveinung Vareide, seniorforsker i Telemarksforsking, Bø i Telemark
  • Knut Arne Gurigard, daglig leder i Regionrådet for Hallingdal, Hemsedal
  • Merete Nygaard Kristiansen, administrerende direktør i Akvaplan-niva, Tromsø
  • Hanne Alstrup Velure, selvstendig næringsdrivende, Lesja

– Utredningen gir oss ny kunnskap og innspill til å forstå utfordringer og behov i distriktsnæringslivet. Jeg ser fram til å sette meg grundig inn i forslagene og jobbe videre med å videreutvikle en distriktspolitikk som ruster oss for fremtiden, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Last ned: Distriktnæringsutvalgets rapport