Skip to main content

Advokatfirma Tofte er juridisk partner for Innoventus Sør

6. apr, 2017
Innoventus Sør,
Samarbeidspartner,
Startups

Sørlandets største advokatkontor er Innoventus Sørs partner for å yte juridisk bistand mot våre inkubatorbedrifter. Advokatfirmaet Tofte arbeider innenfor de fleste områdene næringslivet etterspør med til sammen 16 advokater, 1 advokatfullmektig og 5 kontormedarbeidere.

«Tofte setter stor pris på det spennende samarbeidet med Innoventus Sør. Med vår bistand ønsker vi å bidra til å sikre verdiene inkubatorbedriftene skaper, og til å sørge for trygge juridiske rammer rundt drift og utvikling, for både bedriftene og eierene», sier Karl Kristian Lofstad, Advokat i Advokatfirma Tofte.

På vårens samling for inkubatorbedriftene 4. april holdt Advokat Karl Kristian Lofstad innlegg om aksjonæravtaler der gründerne fikk svar på mange relevante spørsmål og situasjoner de står ovenfor.

«Det er viktig for oppstartbedrifter å ha gode og tydelige avtaler som står seg juridisk i en eventuell konfliktsituasjon. Mange av deres kunder og samarbeidspartnere er store virksomheter som selv har tung juridisk kompetanse. Avtalen med Advokatfirma Tofte gjør at vi kan tilby den beste juridiske kompetansen til våre oppstartbedrifter», påpeker Petter Amundsen, Inkubatorleder i Innoventus Sør.

 

adv tofte1

Karl Kristian Lofstad gir gründerne verdifull innsikt i aksjonæravtaler på inkubatorsamling 4. april.

Om Advokatfirma Tofte

Advokatene i Advokatfirma Tofte arbeider mot de fleste bransjer som er representert på Sørlandet, herunder industri, varehandel, servicenæringer, utdanning og reiseliv og vi tilbyr spesialiserte tjenester innen de ulike rettsområder.

Advokatfirma Tofte er tilknyttet nettverket Eurojuris Norge. Eurojuris Norge er et av landets største advokatnettverk bestående av 14 selvstendige advokatkontorer med over 120 advokater over hele landet. Med denne tilslutningen har firmaet tilgang til samtlige øvrige kontorers ekspertise ved behov. I tillegg til det nasjonale nettverket, er Eurojuris Norge knyttet til Eurojuris International, som utgjør et internasjonalt nettverk med totalt ca. 600 advokatfirmaer med over 5 000 advokater rekruttert blant Europas ledende advokatfirmaer.

Les mer om Advokatfirma Tofte her.