Tidligfasekapital

Innoventus Sør AS er forvaltere av tidligfasekapital via Innovasjon Norges presåkornkapital.

I denne forbindelse inviterer vi start-ups på Agder til å søke om investeringsmidler.

Følgende kriterier må være oppfylt for at Innoventus Sør AS skal kunne investere med presåkornmidlene:

 • Investeringer med pre-såkornkapital kan utgjøre inntil NOK 2 mill pr bedrift.
 • Private investorer må delta med kapital som minimum tilsvarer investeringen/beløpet fra pre-såkornkapitalen.
 • Minst 50 % av den private kapitalen må komme fra uavhengige investorer, det vil si investorer som ikke er gründere eller ansatte i bedriften.
 • Investeringen med pre-såkornkapital skal skje på like vilkår som den private kapitalen.
 • Den private kapitalen kan ikke gjøres opp i annet enn penger.
 • Bedrifter det investeres i må på investeringstidspunktet være norske og være yngre enn fem år regnet fra registreringsdatoen i Enhetsregisteret.
 • Bedrifter det investeres i må ikke være børsnoterte eller store bedrifter etter EØS-avtalens statsstøtteregler.
 • Bedrifter det investeres i må være innovative etter EØS-avtalens statsstøtteregler.

Innoventus Sør AS imøteser søknader fra interesserte selskap som inneholder:

 • Kort beskrivelse av selskap
 • Forretningsplan
 • Hva kapitalen skal benyttes til
 • Redgjørelse for matchingkapitalen
 • Plan for gjennomføring av kapitalforhøyelsen

Søknad sendes til kontakt@innoventussor.no

En investeringskomité med medlemmer fra nettverket og Innoventus Sørs ledergruppe vil beslutte hvilke selskaper som vil få tildeling.