Skip to main content

Og det nye navnet er… «Innoventus sør»!

11. jun, 2015
Uncategorized

[av_gallery ids=’847,849,850′ style=’big_thumb lightbox_gallery’ preview_size=’featured’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’]

10. juni arrangerte vi Sommerkick- off for det nye selskapet. Alle ansatte, konsulenter og inkubatorbedrifter ble invitert. Styreleder Svenn Roar Larsen åpnet festen med sin presentasjon av fusjonsprosessen og fremtidstanker knyttet til dette. Larsen er positiv til mulighetene for det nye selskapete og uttalte at «dette skal bli et slagkraftig innovasjonsselskap på Agder der potensialet for innovasjon og nyskaping skal utnyttes til det fulle». Kamilla Sharma, som er nylig ansatt som Adm. Dir. tok over ordet for å lansere det nye navnet til selskapet. Navnet «Innoventus Sør» ble mottat med stor applaus. «Vi skal bygge videre på det som har vært, samtidig som vi skal synliggjøre at dette er noe nytt. Ved å sette på tillegget «Sør» i navnet, blir det tydeligere at dette er et selskap som skal dekke hele Sørlandet – fra Flekkefjord til Risør».

Etter et nydelig måltid fra «Trine på Gården», fikk inkubatorselskapene som var tilstede mulighet til å pitche sin forretningside på maks 3.min hver. Oskar Blakstad presenterer her sitt konsept «Explorable» og gir oss oppdateringer på nye kunder.