Skip to main content

Nysted nytt styremedlem i Innoventus Sør

6. sep, 2019
Innoventus Sør

Avtroppende konsernsjef i Agder Energi, Tom Nysted, er påtroppende styremedlem i Innoventus Sør.

Nysted (67) kommer fra en av den største og mest tradisjonstunge virksomhetene på Sørlandet, til en inkubatorbedrift som jobber med de minste og nyeste selskapene i landsdelen.

– Selv om Agder Energi er et stort konsern, har vi jobbet mye med innovasjon og nyskaping. Som del av satsingen vår i Tyskland, har vi tatt et start-up-selskap fra ingenting til mer enn to milliarder kroner i omsetning. Jeg har mange år i arbeidslivet og en bred bakgrunn som jeg håper å få brukt i Innoventus Sør, til glede for selskapet og for gründerne som kommer til oss for støtte og hjelp, sier Nysted.

1. oktober blir han avløst som konsernsjef i Agder Energi, en stilling han har hatt i 13 år. Under Nysted har kraftkonsernet skjerpet fokus på kjernevirksomhet og gjennomgått en betydelig digitaliseringsprosess.

– I et stort konsern er det regler og rutiner for det meste, men det er også rom og behov for nytenking og innovasjon. Agder Energi har blant annet et eget ventureselskap, som har tatt andre selskaper til neste nivå. Noe tilsvarende ser jeg fram til å kunne bidra med fra styreplass i Innoventus Sør, sier Nysted.

Han har erfaring som spenner fra fossil til fornybar energi, og fra IT til telekom.

– Å arbeide med gründere kan være utrolig morsomt og interessant, men det kan også være det stikk motsatte. De som er verdensmestre i første møte, og som skal ha deg til å signere taushetserklæringer herfra til månen, er de som aldri lykkes. De som kommer med solid bakkekontakt, på jakt etter noe å lære, er de jeg ville satset pengene mine på, sier Nysted.

Styreleder i Innoventus Sør, Thor Arne Håverstad, er glad for å få konsernsjefen i Agder Energi med i styret sitt.

– Nysted bringer tung, industriell erfaring til styrerommet vårt. At han i tillegg kommer fra et svært innovativt selskap, er stort pluss, sier Håverstad.

Han forventer at Nysted vil bidra med innsikt og innspill i den strategiprosessen som styret i Innoventus Sør nå har foran seg.

– Det handler om å gi daglig leder Kamilla Sharma og resten av teamet hennes de rette rammene for virksomheten. Styret søker nå løsninger som gjør at vi kan rykke opp en divisjon. Vi har tatt viktige skritt de siste årene, men har klare ambisjoner om å utvikle selskapet til noe mer enn i dag. Da vil Nysteds kompetanse komme godt med, sier Håverstad.

Styret i Innoventus Sør ser nå slik ut:

  • Thor Arne Håverstad, styreleder (NORCE)
  • Tom Nysted (Agder Energi)
  • Anne Torunn Hvideberg (Tvedestrand Kommune)
  • Bjørn-Tore Flåten (Universitetet i Agder)
  • Hilde Tallaksen (Lindesnesregionen Næringshage)
  • Carina Ugland (Ugland Holding)
  • Ulf Hustad (SIVA)