Skip to main content

NY TILSKUDDSPAKKE FRA REGJERINGEN

27. mar, 2020
Artikler

Innoventus Sør har vært i kontakt med flere av våre gründere og vekstbedrifter de siste ukene, og opplevelsen er lik for alle bedriftene. Det er utfordrende tider, ikke minst når det gjelder likviditet. En tiltakspakke fra staten har vært etterspurt, og nå har endelig regjeringen foreslått en ny tiltakspakke for den hardt prøvede målgruppen.

10 – 20 milliarder er øremerket oppstartsbedrifter som sliter, tilnærmet lik en kontantstøtteordning, for å dekke deler av de faste kostnadene.

 

Den fjerde redningspakken i rekken av tiltak som regjeringen ser nødvendigheten av å bidra med er tiltenkt gründere, vekstbedrifter, forskning- og innovasjonsmiljøene. «Dette vil gi den enkelte bedrift muligheten for overlevelse i en svært krevende periode», sier administrerende direktør Kamilla Sharma. Hun understreker viktigheten av at dette kom på plass nå, med mål om å redde både arbeidsplasser og videre grobunn for nyskapende selskaper.

 

                                                      Vi gir innspill og utdypende informasjon til beslutningstakere

 

Når beskjeden om å stenge tilnærmet all aktivitet i samfunnet kom, ble særlig små og mellomstore bedrifter hardt rammet. For enkelte betød det umiddelbar stopp, og konsekvensene ble kritiske allerede fra første dag. Tiltakspakken som regjeringen nå har lagt fram gir fortsatt håp om at kommersialiseringen av nyskapende idéer som gir vekst og sysselsetting kan opprettholdes, om enn med redusert aktivitet i en periode fremover.

 

                                                                                 En tiltakspakke med målrettede tiltak

 

Tiltakspakken som ble lansert i dag inneholder flere målrettede tiltak, som treffer godt når det gjelder selskapene som er tilknyttet Innoventus Sør. Tilskudd til unge vekstbedrifter har en ramme på 2,5 milliarder. Lånerammen på innovasjonslån har økt med 1,6 milliarder – til 3 milliarder. Videre har næringsrettet forskning fått en ramme på 250 millioner.

Rentestøttefond har 300 millioner til disposisjon, kapital til fonds- og matchinginvesteringer er på 1 milliard.

Innovasjonstilskuddet til små- og mellomstore bedrifter med vekstpotensial er på 2 milliarder, og næringsminister Iselin Nybø (V) anser dette bidraget som det aller viktigste i dagens situasjon. Bedriftene som får muligheten til å søke om midler fra tiltakspakken er kjent som bedrifter som jobber hardt for å etablere seg, og de representerer en svært viktig del av jobben for nyskaping og tilrettelegging for morgendagens arbeidsplasser.

Det er spesielt positivt og gledelig at SIVA fjerner kravet til bedriftenes egenandel for råd og veiledning. Det bidrar til fortsatt aktivitet, og sammen med en forenklet søknadsprosess til Forskningsrådet utgjør dette en betydelig enklere håndtering for oppstartsselskapene.

 

                           Innoventus Sør bidrar med veiledning og støtte for en best mulig

            orientering når det gjelder søknad om tilskuddsordninger

 

Innoventus Sør har en visjon som sier at vi skal utgjøre en forskjell ved å utfordre og støtte når nye idéer skal kommersialiseres. I denne krevende perioden har vi fokus på å støtte våre bedrifter, slik at hver enkelt får hjelp til å orientere seg på best mulig måte i jungelen av støtteordninger. Vi er fullt operative med å bistå til å skape best mulige vilkår, med mål om å være klar for den «nye hverdagen» så snart situasjonen tilsier det. Vi er tilgjengelige for kontakt, enten det gjelder hjelp og veiledning vedrørende søknad om tilskuddsordninger, eller andre utfordringer som den enkelte bedrift ønsker å løfte fram.