Skip to main content

Ny leder og medlemmer i Innoventus Sør-styret

17. jun, 2020
Artikler

Bildet: Nye roller i Innoventus Sør-styret: Tom Nysted (foran) er ny styreleder, mens Gry Moen og Erik Tønnesen er nye styremedlemmer. Styret består forøvrig også av Ulf Hustad (Siva), Carina Ugland (JBU Holding), Anne Torunn Hvideberg (Tvedestrand Kommune) og Bjørn-Tore Flåten (UiA).

– Jeg ønsker å bidra til å skape et dynamisk, godt og trygt samarbeidsklima mellom eiere, styret og administrasjon i en ikke helt forutsigbar verden, sier Tom Nysted.

Den tidligere, mangeårige konsernsjefen i Agder Energi er nyvalgt styreleder i Sørlandets innovasjonsselskap, Innoventus Sør.

– Jeg ser fram til å lede styret for et selskap med høy kompetanse, mange prosjekter og en betydelig innovasjonsfaktor. Innoventus Sør har en meget dyktig organisasjon med bred erfaring i forretningsutvikling og kunnskap om de ulike stadier i utviklingen av en idé til en levedyktig og kommersiell bedrift, sier Nysted.

Han påpeker at Innoventus Sør har et nettverk som grenser inn mot stat, fylkeskommune og kommuner, og samtidig kontaktflater mot SIVA, UiA, Innovasjon Norge og flere innovative forskningsmiljøer.

– Når vi samtidig har koblinger mot sørlandske Ugland, Skeie og Agder Energi, er forutsetningene tilstede for å gjøre Innoventus Sør enda mer sentral i en tid da kravet til hurtighet fra ide til bedrift øker. Jeg har i min lange periode som bedriftsleder pendlet mellom store og små bedrifter. Det gir meg en ekstra god følelse å se en bedrift med en god ide vokse seg sunn og sterk, sier Nysted.

Med seg i styret har han fått to erfarne ledere: Gry Moen, direktør forretningsutvikling i Sparebanken Sør, og Erik Tønnesen, managing partner i Skagerak Maturo.

Moen har mer enn 25 års ledererfaring, og har jobbet mye med endring og omstilling i telekom, energi og bank.

– Innovasjon og tilpasning til nye forretningsmodeller er det som går som en rød tråd gjennom mitt yrkesaktive liv. Det har vært en spennende reise, og jeg håper Innoventus Sør kan dra nytte av min erfaring. Nyskaping og fremvekst av ny forretning er viktig for landsdelen, og Innoventus Sør er et viktig instrument i dette arbeidet, sier Moen.

For lederen av Skagerak Maturo, Erik Tønnesen, synes veien til Innoventus Sør-styret å være ganske kort.

– Innoventus Sør har de siste årene blitt en meget viktig og sentral aktør som inkubator og rådgiver for tidligfase selskaper. Som leder for et av de ledende venturemiljøene i Norge vil jeg gjerne bidra til å utvikle og forsterke kompetansemiljøene som arbeider i fasen før vi skal investere. Sørlandet har svært mange dyktige gründere som trenger den bistand og kompetanse som Innoventus Sør kan levere. Jeg håper og tror at min kompetanse innenfor egenkapital investeringer i teknologiselskaper vil kunne bidra til at Innoventus Sør kan beholde posisjonen som et av Norges beste inkubatorer og rådgivermiljøer, slik at vi på sikt kan se tilbake til etableringen av mange nye levedyktige nye selskaper i regionen, sier Tønnesen.