Skip to main content

Inkubatorbedrift Agdir AS – med fokus på smart jordbruk

31. aug, 2018
Inkubatorbedrift,
smart,
Startups

På bildet: Fra venstre Trond Erik Bognø ( forretningsutvikler i Innoventus Sør), André Bondevik (Agdir), Svein Arild Frøshaug (Agdir)

I årene etter andre verdenskrig har det skjedd formidable endringer i norsk jordbruk. Oppgaver som tidligere ble utført manuelt har blitt mekanisert. I de senere år har også ny teknologi gjort sitt inntog og sørget for effektivisering og en forenklet arbeidsdag for bonden. Enkelte oppgaver har likevel vært overgitt bondens erfaring og «magefølelse», som for eksempel overvåking av avlingene. Jordbruket er under konstant endring. Agdir sørger nå for at utviklingen skyter fart.

Med mål om å legge til rette for at den enkelte bonden skal ta bedre beslutninger, jobbe smartere og mer effektivt, lanserer Agdir denne høsten en mobil løsning. Det norske jordbruk er kjent for å ta i bruk ny teknologi og den industrielle revolusjonen var sågar basert på utviklingen innen jordbruket. Løsningen som Agdir lanserer i begynnelsen av november kan også sies å være en liten revolusjon. Basert på sensorer innhenter systemet informasjon om tilstanden i åkeren til enhver tid, analyserer dataene og leverer smart beslutningsstøtte direkte til mobilen. På denne måten er bonden bokstavelig talt «hands on» hele tiden og får dermed muligheten til å ta avgjørende beslutninger med tilgjengelig sanntidsdata. Med full oversikt over gårdsdriften får den enkelte bonde også anledning til å agere på en bedre måte enn tidligere. Agdir hjelper bøndene til å bli bedre forvaltere av jorden, med mål om økt produktivitet.

Det er en stor glede å ha Agdir med i inkubatorprogrammet. Selve forretningsidéen er meget spennende, og den vil bidra til store endringer for verdikjeden i jordbruket. Vi gleder oss til fortsettelsen, sammen med det solide teamet i Agdir Kamilla Sharma, adm.dir. Innoventus Sør

Større avlinger med mindre bruk av ressurser

Løsningen som Agdir har utviklet defineres som Smart Jordbruk. Det handler i første rekke om digitalisering av produkter, infrastruktur og maskiner som tidligere var analoge (IoT – Internett of Things). Videre er det analyse av store mengder data som nå gjøres raskere og mer nøyaktig enn tidligere. Systemet, som bygger på kunstig intelligens, gir også brukeren anslag basert på mønstre i innhentede data. Dermed ligger alt til rette for at den enkelte bonde kan få et kvalitativt bedre beslutningsgrunnlag. Det faktum at bonden bærer med seg denne innsikten i lomma gir økt grobunn for et fruktbart jordbruk i årene fremover. Tilgang til umiddelbar informasjon gjør det mulig å justere for eksempel vanning, slik at produksjonstap unngås eller reduseres.

Systematisk måling av jord og planter, med brukeren i fokus

Måleinstrumentene og programvareløsningen Agdir har utviklet representerer noe helt nytt innen jordbruket. Årets sommer ble betydelig tørrere enn vanlig og mange bønder har hatt store utfordringer med å redde avlingene. I første omgang har det vært vanskelig å vanne riktig ettersom faktisk fuktighet på jordene har vært vanskelig å måle. Risikoen for både over- og undervanning har gjort seg gjeldende, og mange bønder har blitt påført store kostnader som en direkte følge av det uvanlige været. Ved hjelp av løsningen som Agdir presenterer, med sensorer som måleinstrument, kan bonden overvåke fuktighet og andre forhold av betydning på en svært forenklet måte. Varsling av forestående klimatiske forhold gir den enkelte bonde anledning til å minimere risiko før hendelsen eventuelt inntreffer. Resultatet er bedre avlinger, reduserte kostnader og en mer effektiv tidsbruk.

Det er veldig inspirerende å samarbeide med Innoventus Sør. De utfordrer oss på våre løsninger og gjennom det får vi som selskap større gjennomslagskraft. Tilgangen på veldig kvalifisert kompetanse innenfor mange fagfelt er en viktig fordel for et mindre selskap som oss. Det å ha ett kontaktpunkt inn mot et stort nettverk sparer oss for mye tid og usikkerhet André Bondevik, daglig leder i Agdir

Søker etter bønder til pilotprosjekt, for videre utvikling

Agdir ønsker å tilrettelegge og tilpasse løsningen med den enkelte bondes behov og ønsker som utgangspunkt. Som et ledd i videre utvikling søker de derfor etter bønder som ønsker å være med i et pilotprosjekt, og som dermed kan bidra til en enda bedre digital løsning. Pilotprosjektet åpner opp for et spennende samarbeid med mål om å kunne tilby skreddersydd programvare som er tilpasset de ulike utfordringene den enkelte bonde står overfor i hverdagen. For mer informasjon, kontakt André Bondevik, tlf. 992 58 241