Skip to main content

Nasjonal ledersamling for innovasjonsaktører på Agder

13. nov, 2016
Innovasjonsaktører,
Innoventus Sør

[av_heading tag=’h2′ padding=’10’ heading=’Nasjonal ledersamling for innovasjonsaktører på Agder’ color=» style=’blockquote modern-quote’ custom_font=» size=» subheading_active=» subheading_size=’15’ custom_class=»][/av_heading]

[av_textblock size=» font_color=» color=»]
Morgendagens bedrifter trenger mer kompetanse, samarbeid, deling og infrastruktur for å beholde og styrke konkurranseevnen. Den nye industrien, og hvordan innovasjonsnettverket kan bistå som industriutvikler var tema da 120 ledere fra inkubatorer og næringshager i hele Norge var samlet på Agder 8.-9. november til årets Sivapartnersamling.

14976265_10154460855205546_760557568_o22

Første dag ble holdt i J.B. Ugland Kreativt Møtesenter, der Innoventus Sør var vertskapsmiljø. Dagen besto av innlegg fra Vincent W. Fleischer (Kommunal -og moderniseringsdepartementet), Hilde C. Bjørnland (Professor i samfunnsøkonomi på BI), Espen Susegg (Siva), Kamilla Sharma (Innoventus Sør) og oppstartsbedriftene Scanwatt og Anzyz, samt bidro Anne Grete (GCE NODE) og Helene Falch Fladmark (NCE EYDE) med innlegg til workshop.

Regionale samfunnsutviklere

«På oppdrag fra» Siva, skal inkubatorer og næringshager være regionale samfunnsutviklere i tilhørende region. Siva SF er selskapet for industrivekst i Norge og eier inkubatorer og næringshager rundt om i hele landet. De har 50 års erfaring med industriell utvikling og er en sentral samarbeidspartner for industribedrifter som ønsker vekst og omstilling.

Alle virkemidler må vise at de virker

Alle virkemidler må virke sammen, var blant Vincent W. Fleischer (Kommunal -og moderniseringsdepartementet) sine tydelige budskap under dag en. Som vertskapsmiljø, presenterte Kamilla Sharma (Adm.Dir. Innoventus Sør) økosystemet på Sørlandet, og hvordan vi har gått fra å være fragmentert til å bli slagkraftig. Administrerende Direktør i Siva, Espen Susegg la også vekt på at sivanettverket skal være en arena for å dele kunnskap, lære av hverandre og være i tett samspill med andre aktører i økosystemet.

Heie frem nye ideer

Fremtidens arena for nyskaping spiller på lag med lokale krefter, heier frem nye ideer og gir globale impulser. For å få frem de nye ideene er det avgjørende at innovasjonsselskapene er tydelige på hva de er, og ikke er til for. «Vi blir til det daglige utfordret på hva som er innovasjon og har potensiale til å bli fremtidens vekstselskaper. Vår kjernekompetanse er kommersialisering, der vi blant annet skal jobbe aktivt med å utfylle gründerne med vår kompetanse og nettverk innenfor markedstrender, kundeverdier, teknologianvendelse, teamets behov og smart finansiering», var blant Kamillas budskap. Hilde C. Bjørnland (Professor i samfunnsøkonomi på BI) påpekte i sitt foredrag at vi trenger flere «Made in Norway» etter all oljerikdommen. For å få til dette er det avgjørende at det satses på start-ups, og at kapitalverdikjeden sikres for å oppnå scale-ups.
[/av_textblock]

[av_masonry_gallery ids=’1924,1923,1922,1921,1920,1926,1940,1941,1942,1943′ items=’10’ columns=’5′ paginate=’pagination’ size=’flex’ gap=’1px’ overlay_fx=’active’ container_links=’active’ id=» caption_elements=’none’ caption_styling=» caption_display=’always’ color=» custom_bg=»]

[av_social_share title=’Share this entry’ style=» buttons=» share_facebook=» share_twitter=» share_pinterest=» share_gplus=» share_reddit=» share_linkedin=» share_tumblr=» share_vk=» share_mail=»][/av_social_share]