Skip to main content

Morgendagens arbeidsliv

3. jan, 2022
Artikler

Artikkel hentet fra Næringsforeningen i Kristiansand
Tekst: Margrethe Saga. Foto: Erling Slyngstad-Hægeland.
2021 er forbi, og 2022 står for døren. Hvilke utfordringer ligger foran oss, og hva slags kompetanse trenger vi? Og ikke minst: Hvilke muligheter har vi?

– Spicer er en digital tjeneste som gjør det enkelt å bygge arrangementer. Det å lage gode arrangementer er skikkelig vanskelig og krever mye kunnskap – vi har derfor digitalisert prosessen for å gjøre det enkelt og moro, slik at alle kan få det til. Både privatpersoner og bedrifter er målgruppen, forteller Kjetil Tversland.

Han har som mål at Spicer skal bli Nordens største og mest innovative eventbyrå innen 2025. Denne høsten lanserte de sin digitale plattform, etter to år med utvikling. Skal vi tro ekspertene har Tversland satset på riktig felt.

– To nøkkelord blir sentrale fremover: bærekraft og digitalisering, sier Kamilla Sharma, daglig leder i Innoventus Sør.

Nøkkelord

Sharma forteller at disse begrepene blir gjeldende både for eksisterende næringsliv og for oppstartsbedrifter.

– Vi står nå i en tid med stor omstilling. Bransjer utfordres av digitalisering og nytenkning. Flere bransjer blir tverrfaglige, noe som gjør at de klassiske bransjene endrer innhold. For å bevare, utvikle og etablere nye arbeidsplasser trenger vi derfor ledere som tenker på nye strategiske områder og ser på mulighetsrommet i virksomhetens strategiprosess.

Nettopp å skape arbeidsplasser blir viktig dersom vi skal trygge velferden både i Norge og i Agder fremover, og Sharma heier på gründere som tør å satse. Gjennom Innoventus Sør sitt inkubatorprogram har hun blitt godt kjent med Tversland og Spicer.

– Kjetil er en erfaren seriegründer og har erfart både oppturer og nedturer. Han evner å tenke innovativt samtidig som han har en stødig kurs for utviklingen av selskapet. Han utfordrer nå det eksisterende med et nytt konsept i en samlet digital verdikjede med flere aktører som gir ham fortrinn.

Ny generasjon

Ifølge Tversland er Spicer en plattform for hele opplevelsesindustrien. Han trekker frem at ny teknologi gir nye muligheter for alle som ønsker, og evner, å ta den i bruk.

– Vi skaper en ny generasjon eventbyggere. Det å være tilpasningsdyktig og dynamisk er alltid viktig. Ny teknologi åpner nye dører og muligheter, og vi ønsker å gripe disse mulighetene og omsette det til gode brukeropplevelser. Vi ønsker også å være en digital fasilitator for andre slik at de kan jobbe på en måte som er bedre og mer givende. Folk skal få tid til å gjøre mer av det de liker aller best og rendyrke sine talenter. Vi jobber også aktivt med smarte løsninger for å optimalisere arrangementer på en bærekraftig måte, slik at det vil bli enklere å bygge grønne arrangementer.

Som alle andre aktører er også Spicer nødt til å fortsette utviklingen for å overleve.

– Fremover er det fokus på nye innovasjoner som vil løfte brukeropplevelsen samt åpne opp helt nye mulighetsrom for både typen arrangementer og hvordan de blir arrangert. Én av modellene vi jobber med er kooperativ bygging basert på prinsipper fra crowdfunding. Ellers er vi i gang med et forskningsprosjekt som har stort potensial, som dreier seg om sikkerhet, sier han.

Ny teknologi åpner nye dører og muligheter, og vi ønsker å gripe disse mulighetene. Kjetil Tversland

Gode råd

Det har lenge vært snakk om at næringslivet står foran en omstilling. Nå er vi midt i den, og hos Innoventus Sør opplever de at stadig flere virksomheter ønsker å fornye sine forretningsmodeller. Sharma har flere gode råd til de som vil rigge seg for fremtiden.

– Min klare oppfordring til ledere er å ta bærekraft inn som en sentral del av selskapsstrategien og la det bli et av selskapets konkurransefortrinn. Tiden er moden for å tenke mer innovativt når det gjelder digitale transformasjoner som effektiviserer drift og utvikler produktspekteret. Evaluering av interne og eksterne verdikjeder, med bærekraft i fokus, kan gi bedre rutiner og utfordre leverandører og andre samarbeidspartnere til å sette bærekraft på agendaen. Virksomheter som ikke utfordrer seg selv, vil snart bli utfordret av omgivelsene, og kan i verste fall ende opp som fremtidens tapere.

Hun viser også til FNs bærekraftsmål, og hvordan disse kan brukes for å lykkes.

– Et konkret råd er å ta 1 til 3 av FNs bærekraftsmål inn i selskapsstrategien. Involver gjerne de ansatte og finn sammen ut hvilke som er mest relevante for deres virksomhet.

Næringsforeningen (kristiansand-chamber.no)