Skip to main content

Med folket i ryggen

14. des, 2020
Artikler

Å finne 100 investorer med 10 000 kroner hver, kan være enklere enn å finne 1 investor med 1 million.

– Crowdfunding, eller folkefinansiering, er blitt en ny kilde til risikokapital for selskaper i tidligfase.

At mange små investorer går sammen om å investere i nyetablerte selskaper, kan på sikt bidra til at flere gründere lykkes, sier Gerhard Steen, forretningsutvikler i Innoventus Sør.

Innoventus Sør har inngått samarbeid med to store folkefinansieringsaktører, noe som gir bedre tilgang på helt nødvendig kapital i det som ofte er en kritisk fase for gründerne.

– Nye selskaper går gjennom en rekke faser fra etablering til kommersialisering. I den første fasen er det gjerne venner og familie som stiller opp med penger. Senere kommer de mer profesjonelle investorene inn, som ulike typer fond og investeringsselskaper. Men mellom disse fasene er ofte risikoen høy og tilgangen på kapital lav. Her kan crowdfunding spille en viktig rolle, sier Steen.

De siste årene er markedet for crowdfunding blitt profesjonalisert, med strukturerte prosesser og standardisert dokumentasjon, og det har ført til bedre tilgang på kapital.

– Nye plattformløsninger som kobler oppstartsselskaper med et nettverk av små og store investorer, har gjort kapital mer tilgjengelig for selskapene og investeringsobjekter mer tilgjengelig for investorene, sier Steen.

Innoventus Sør samarbeider med selskapene Dealflow og Fundingpartner. Sistnevnte har en base på 8000 investorer som låner penger til bedrifter eller prosjekter. Dealflow tilbyr sine investorer å bli medeiere i selskapene de investerer i.

– Som inkubator kan vi være et bindeledd mellom bedrifter som trenger penger, og investorer som ser etter spennende selskaper å putte pengene i. Når investorer blir presentert for et av inkubatorselskapene hos Innoventus Sør, vet de at selskapet har vært gjennom en grundig vurdering og at det er blitt jobbet profesjonelt med å utvikle selskapet. Målet med inkubasjonsløpet er å øke sannsynligheten for at selskapet kommer til å lykkes, og et vellykket inkubasjonsløp bidrar dermed til å redusere risiko for de som vurderer å investere, selv om investering i tidligfaseselskaper alltid vil være forbundet med høy risiko, sier Steen.

FOKUS PÅ FINANSIERING

Innoventus Sør har et generelt sterkt fokus på kapital og finansering, ikke bare gjennom crowdfunding. Tilgang til kapital er viktig i alle selskapers utviklingsfaser.

– Vi henter ikke kapital direkte til selskapene, det må de gjøre selv. Men vi hjelper selskapene med en del av det grunnleggende som må på plass for at en investor skal vurdere en investering. Og vi har et godt nettverk av nasjonale og regionale investorer som vi kan formidle selskapene videre til, sier Steen.

Møtet med investorene er ofte avgjørende.

– Selskapet må selv overbevise investorene om at de fortjener pengene. Alle investorer, både små og store, ønsker å se ambisiøse selskaper, med gode team og gode gründere – altså folk som man tror vil lykkes. Da gjelder det å ha gjort hjemmeleksa og vite hva som er viktig for investorene. Her kan vi i Innoventus Sør gi gode råd, sier Steen.

Innoventus Sør jobber til enhver tid med 30-40 bedrifter i ulike faser, og bistår med rådgivning knyttet til blant annet strategi, markedsanalyser, test-/produktutvikling, IPR, forretningsmodell, budsjetter, kommunikasjon, juridisk avtaleverk – og ikke minst det å hente kapital.

– Å hente kapital er selve syretesten på om du har lykkes med alt det andre arbeidet. Det er vanskelig å hente kapital hvis du har tatt snarveier på de andre områdene, sier Steen.

Bedre tilgang til kapital gjør det enklere for flere selskaper å komme lenger i sitt utviklingsløp. Generelt bidrar dette til at markedet får et bedre grunnlag for å avgjøre hvilke bedrifter som er levedyktige og ikke.

– Vi ser stadig bedrifter som ikke klarer seg – ikke nødvendigvis fordi ideen er dårlig, men fordi bedriften ikke klarer å hente nok kapital til å ta ut potensialet. Mer tilgjengelig kapital, blant annet gjennom crowdfunding, vil føre til at flere bedrifter kommer lenger. Og selv om ikke alle likevel lykkes, vil tilgang til mer kapital generelt bidra til flere bedrifter og arbeidsplasser, sier Steen.