Markedsavklaring

Du har idéen, pågangsmot og gjennomføringsvilje.

Vi har verktøy, kompetanse og erfaring med et stort antall oppstartselskaper.

Vår rolle er å fungere som din nærmeste sparringpartner.

Profesjonelle forretningsutviklere bistår deg med å avklare markedspotensialet til din idé.

Ila. en tre måneders periode utfordrer vi ideen sammen med deg,

hvor målet er å avdekke grunnlaget for å etablere en vekstbedrift.

Lean-Startup

I denne perioden benytter vi anerkjente metoder og verktøy basert på Lean-Startup prinsipper. Lean-Startup betyr raskere og mer treffsikker produktlansering og mindre behov for finanisering under oppstart av ny virksomhet.  Metodikken er anerkjent og retter seg mot å redusere tiden det tar å utvikle produkter gjennom tidlig produktlansering, læring av møtet med kundene og produkttilpasning. Med Lean-Startup kan man, om man lykkes, etablere virksomhet uten store initielle investeringer og sikre seg kundene før kassen er tom.

Vi deler våre erfaringer, kompetanse og nettverk

Vi hjelper deg å avklare markedshindringer og markedsmuligheter som er helt avgjørende i tidlig fase. Derfor utfordrer vi din idé i forhold til faktisk kunde- og markedsbehov.

Sammen med deg søker vi mulig veier inn i markedet. Dette gjennom kundeintervjuer, markedsanalyser og fokus på avdekking av reelle problemområder.

Vi deler vår kunnskap om ulike tilskudds- og finaniseringsordninger og kjennskap til relevante nettverk.

Kom i kontakt med oss

Ønsker du vår hjelp til å avklare mulige veier inn i markedet på et tidlig stadie, eller ønsker å vite mer, ta kontakt.

Når denne perioden er over, er det mulig å bli tatt opp i vårt inkubatorprogram for videre utvikling av ideen.

Vi jobber med oppstartselskap som kan bli morgendagens nye vekstbedrifter. Er det deg?

Vi ser etter

  • Idéer med et innovativt potensial

  • Idéer med stort vekstpotensiale

  • At du har behov for å være tilknyttet inkubatoren

  • At du ønsker å lytte til og jobbe sammen med oss

  • At du brenner for idéen

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt med deg