Skip to main content

Månedens suksesshistorie: Dukan

31. mai, 2016
Startups,
Suksesshistorier

DuKan er tidligere inkubatorbedrift hos Innoventus Sør, som ble ferdig med prosessen ved årsskifte. Selv har gründer Alf S. Aanonsen benyttet seg av inkubatoren tre ganger i ulike prosjekter. Les mer om DuKan og hvorfor Alf anser det som avgjørende å ha en erfaren medspiller som Innoventus Sør i ryggen.

Lykkelige nettbrukere

DuKan er «IT-avdelingen» for alle seniorer og andre som trenger hjelp for å være lykkelige nett-brukere ved å levere gode PC og nettbrett over hele landet. De holder kunders datamaskiner oppdatert til enhver tid, og sørger for trygg og enkel nettbruk, enten kundene er 35 eller 100 år.

«Neste alle kjenner enten et familiemedlem, eller venner og naboer, som enten ikke er på nett, eller som strever med å få det til. Så der er et tydelig og stort behov i markedet. I dag er der også et stort myndighetsfokus på å få hele befolkningen «på nett». Og gitt det faktum at menneskers de kognitive evner ofte blir svekket med alderen, samtidig som utviklingen går fremover med stormskritt, så vil det i overskuelig fremtid være behov for brukerstøtte til en stor del av befolkningen. Over halvparten av våre kunder er tidligere PC-brukere, men som pensjonister synes det er godt å ha noen som kan hjelpe med alt det tekniske. Nettopp som å ha en «teknisk avdeling» i ryggen, slik mange har vært vant til fra sitt yrkesliv», forteller Alf S. Aanonsen, Daglig leder i DuKan.

Skiller seg ut i markedet

Over 10 % av Norges befolkning strever med å mestre nettbrett, PC og internett. Samtidig er det en rivende utvikling innen e-helse og velferdsteknologi som ytterligere er med på å forsterke behovet for å kunne mestre denne teknologien også som godt voksen. «Vi er faktisk den eneste aktøren som arbeider med å levere denne type tjenester mot seniormarkedet. Hele IT-industrien er (over-)fokusert på å dekke behovene til ungdoms-segmentet, og svært få aktører har seniorer som målgruppe», legger Alf til. DuKan har som mål å være den aktøren som leverer brukerstøtte og løsninger til alle som ikke mestrer nettbrett og PC’er alene. Og dit er de allerede på god vei.

Verdi for kunden

Kundene til DuKan er alle som trenger hjelp for å mestre internett. «Den viktigste verdien er mestringsgleden som mange opplever. I tillegg er glede, nytte, inkludering og trygghet verdier som vi arbeider for å skape hos vår brukere.  Alt som de fleste digitale borgere ellers tar for gitt» forteller Alf.

Betryggende å ha en tilrettelegger som Innoventus Sør med på reisen

Alf har hatt flere prosjekter gjennom årene, og dette er tredje gangen han har benyttet seg av inkubatoren. «Jeg anser det som avgjørende å ha en erfaren medspiller av denne typen i ryggen. Ser at mange ofte brenner seg ut på å prøve å gjøre alt selv, eller kommer uheldig ut på avgjørende avtaler (f.eks. i kapitalmarkedet, mot leverandører og distributører, og mot virkemiddelapparatet). Det er da man virkelig ser verdien av å dele, for der igjennom kunne skape noe større og bedre», forteller Alf.

Han påpeker videre at inkubatorprogrammet gir tilgang til både kompetanse og kapasitet/ressurser som man ofte har behov for i en oppstart, for selv å kunne fokusere på marked, produkt og forretningsutvikling. «Det er viktig å fokusere tiden sin på det man kan best, og innhente hjelp til alt det andre som også må gjøres for å få opp en fungerende virksomhet. Man vil underveis vanligvis få et stort behov for sparringspartnere og allierte. Og mange vil oppleve at det er mer kapitalkrevende å komme seg gjennom de første årene enn det man selv har til rådighet. Da er det betryggende å ha en tilrettelegger, slik som Innoventus Sør, med på reisen».

Hva skal til for å lykkes?

Alle oppstarts-bedrifter har sine utfordringer, som må mestres for å komme videre. Alf forteller at de har hatt sin andel av slike utfordringer, men at det er viktig å behandle alle kontakter og premiss-leverandører med respekt og profesjonalitet underveis. Også i de tilfeller man ikke vinner frem med egne preferanser. «Den aller største årsaken til at vi har kommet så langt som vi har, er min «med-entreprenør» fra start, nestleder Heidi Haugebo. Samt våre fantastiske medarbeidere som deler samme lidenskap med å jobbe med å skape sin egen arbeidsplass».

For Alf er selve entreprenørskapet, det å lykkes i å gjøre en idé til virkelighet, det som er den største driveren. Utvikling og virkeliggjøring av hele verdikjeden; både produkter, forretningsmodell og markedstilnærming er noe han trives meget godt med. Alf får ofte både blomster og andre hyggelige hilsener fra kundene sine, og synes det er fantastisk moro og motiverende å få slike tilbakemeldinger. «Samtidig må kan det ikke stikkes under en stol at det å starte nye selskaper også krever knallhardt arbeid og en stor porsjon tålmodighet. Man må i perioder tåle både «blod, svette og tårer», uten å gi opp. Det er viktig å knytte til seg gode og robuste kolleger, som deler samme interesse for utfordringer, og som tåler både opp og nedturer. For nedturene kommer også, på vei mot målet. Når man da endelig vinner frem, gir det en desto større boost for alle involverte», påpeker Alf.

Alf’s tips for å lykkes som gründer
  • Utholdenhet, og gode samarbeidsevner er nødvendig.
  • Godt krydret med en passe dose stahet, og lidenskap for den saken man arbeider med.
  • Også bør man selvfølgelig være litt «selger» for at det skal bli butikk ut av det hele.

Les andre suksesshistorier:

Månedens suksesshistorie: Offshore Crew

Månedens suksesshistorie: Safe Tag

Månedens suksesshistorie: Morild