Skip to main content

Lys i tunnelen for Foamrox AS

21. sep, 2018
Grunder Suksesshistorier,
Inkubatorbedrift

Foamrox AS er et familieeid selskap som satser på gjenvinning av glass til bruk innen brann-, vann- og frostsikring. Kort fortalt handler det om å erstatte betong med resirkulert glass. Etter ganske nøyaktig to års samarbeid med Innoventus Sør ser bedriften endelig lys i tunnelen. Nå har de ansatt en erfaren industrimann som daglig leder. Han har allerede uttalt at Foamrox skal bli et industrieventyr, med sikkerhet og grønne valg i fokus.

Oppstartsbedriftene i inkubatoren kjennetegnes ved at de har en god idé, de jobber hardt over lang tid og de får tilgang til sparringpartnere. Foamrox viste tidlig at de både ønsket og maktet å komme raskt i marsjfart, hele tiden med mål om å levere de beste løsningene.

Nå har familiebedriften tatt et nytt strategisk valg i forbindelse med veien videre og ansatt en daglig leder. Kjell Håkon Helgesen, sivilingeniør oppvokst i Honningsvåg, er en erfaren industrimann. Han kommer fra ledende stillinger, med Oslo som virkested over en lang årrekke. I hele sitt yrkesaktive liv har han fått muligheten til å jobbe innenfor industrien i alle ledd; produksjon, logistikk og produktutvikling, men det er først og fremst selger han er. Med mange års ledererfaring på internasjonalt nivå, i selskaper som Saint Gobain, Glasopor og Sirkel, skal han nå lede Foamrox til å bli en fullskala produksjonsbedrift med kunder over hele verden.

 

Du kan ikke ha tunnelsyn i denne bransjen

Det er Rolf Jakobsen og sønnene hans som er gründerne i Foamrox. De har jobbet intenst de siste årene, sammen med forretningsutviklerne i Innoventus Sør, med å få på plass en produktportefølje som egner seg til formålet. De leverer allerede del-elementer til bruk i tunneler, som for eksempel nødskap og tverrslag. På sikt vil de være klar for leveranser som innebærer produksjon av elementer til bruk i tunnel-vegger og tak. Optimismen er til å ta og føle på hos gründerne, som nå ser muligheten til å skape et industrieventyr. Ansettelsen av daglig leder er et nytt trinn på veien i en storstilt satsing som forhåpentligvis vil føre til et internasjonalt nedslagsfelt og en omsetning i hundremillionersklassen.

FoamRox
GK Jakobsen med FoamRox-ramme

Forskning og utvikling i samarbeid med anerkjente aktører

Det er først og fremst produktenes lave vekt og høye sikkerhetsnivå som har ført til interesse fra Statens Vegvesen og Bane Nor. Det har blitt forsket på produktet, i samarbeid med Norsk Forskningsråd og Nye Veier, og de positive produktegenskapene har vist seg å være sentrale. Lett vekt sammenlignet med betong, lavt CO2-avtrykk og lang levetid gjør at rådgiverselskapet Norconsult har stor tro på at produktene til Foamrox i stor grad vil erstatte betongløsninger i forbindelse med bygging av for eksempel tunneler. Det er entreprenørene som er den opplagte kunden. Foamrox har allerede merket stor interesse fra de store aktørene i markedet. Nå skal salgsarbeidet intensiveres slik at selskapet får en solid plattform å jobbe videre fra. En resirkulert plattform med miljøfokus, vel og merke.

Fra gründerbedrift til industribedrift

Målsetningen er klar; innen 4-5 år har bedriften etablert seg som en fullskala produksjonsbedrift med kontinuerlig produksjon 24/7. Utfordringene står i kø for en gründerbedrift som vokser i et raskt tempo. Forretningsutvikler Asle Pedersen i Innoventus Sør kan fortelle om et spennende samarbeid med et ekstremt arbeidsvillig team. Han understreker arbeidsvilje og pågangsmot ettersom Foamrox representerer en uredd tilnærming overfor utfordringene som naturlig dukker opp underveis i en oppstartsprosess. Når det gjelder oppfølging har Pedersen vært tett på under hele utviklingsløpet, først og fremst for å fungere som en aktiv tilrettelegger og nettverksbygger overfor potensielle samarbeidspartnere. Når et helt nytt og innovativt produkt skal presenteres for en bransje som tradisjonelt sett har forholdt seg til de store leverandørene, med en kjent produktportefølje, har det naturlig nok vært utfordrende å få på plass gode avtaler. Her har Innoventus Sør spilt en viktig rolle, i godt samspill med det engasjerte teamet i Foamrox.

Asle Pedersen er en erfaren forretningsutvikler, og han gir selskapet de aller beste skussmål;

Samarbeidsklimaet har vært meget bra, og det er svært givende å følge den positive utviklingen. Vårt bidrag er å legge til rette for en god forretnings- og verdiskapningsmodell, åpne dører til potensielle samarbeidspartnere samt å bistå med våre erfaringer fra sammenlignbare prosjekter, slik at fremdriften blir så effektiv som mulig.

I dag gleder han seg over å se konturene av en industribedrift med store muligheter for suksess, både nasjonalt og internasjonalt.