Skip to main content

Lokale gründere møtte og engasjerte næringsministeren

16. nov, 2021
Artikler,
Hva skjer?

På Innoventus Sørs morgenmøte tirsdag 16. november var vår nye næringsminister, Jan Christian Vestre (AP) med følge, invitert til å høre fire av landsdelens gründere fortelle om sine oppstartsbedrifter, etter at Innoventus Sør fortalte om innovasjonstakten på Agder.

En lydhør og engasjert statsråd ble ønsket velkommen av Innoventus Sørs administrerende direktør Kamilla Sharma og inkubatorleder Kristine Ribe Christensen. Etter en kort innledning der hun fortalte om selskapets rolle og betydning for etablering av nye oppstartsbedrifter, og vekstbedrifter på Agder, Samt viktigheten av et godt innovasjonsøkosystem og virkemidler. Sharma var tydelig med sitt budskap og innspill til statsbudsjett 2022, der hvor hun vektla å bygge videre på det gode arbeidet og parallelt tenke på nye satsinger, regionalt og nasjonalt. Stafettpinnen ble deretter gitt til 4 forventningsfulle gründerbedrifter tilknyttet Innoventus Sør.

Anzyz Technologies – dataanalyse ved hjelp av kunstig intelligens

Selskapet ble presentert av forsker og gründer Ole-Christoffer Granmo, som grunnla Anzys sammen Svein Olaf Olsen i 2014. Forretningsideen baserer seg på en unik tekstalgoritme som hjelper brukere med å lese, analysere, forstå og trekke ut verdifull innsikt fra store mengder komplekse data. I takt med en økende datamengde i samfunnet har selskapet vokst til en betydelig markedsaktør, og bistår flere større sentrale aktører fra privat og offentlig næringsliv. Granmo takket Innoventus Sør for deres støttende rolle i oppstarts- og vekstfasen, og  fortalte avslutningsvis at planene for Anzyz framover er å styrke satsingen internasjonalt.

Bitmesh – automatiserer og digitaliserer manuelle rutiner

Gründeren bak Bitmesh, Tahani Siddik Berge, ga tilhørerne en spennende introduksjon i selskapets forretningsidé, som består i å bruke kunstig intelligens og IoT (Internet of Things – «tingenes internett») til å sensorkoble identifiserbare gjenstander til hverandre og utveksle data. Hun tok utgangspunkt i to eksempler for å forklare nytteverdien av teknologien. Ett av disse er hvordan kunstig intelligens og IoT kan brukes til å kontrollere at sprinkleranlegg fungerer på store offentlige og private bygg. Ved hjelp av Bitmeshs smarte sensorteknologi er det ikke lenger nødvendig å kontrollere disse anleggene manuelt – i stedet gis det et varsel når noe er galt, slik at behovet for tidkrevende manuelle kontroller faller bort.

Foamrox – ny teknologi erstatter betong og oljebasert isolasjon

Rolf Jakobsen, gründer og produktutvikler i Foamrox, fortalte om selskapets satsing på bærekraftige og brannsikre elementer av resirkulert glass – en idé som siden samarbeidet med Innoventus Sør startet opp for fem år siden, har gitt gode resultater. Foamrox’ produkter veier lite (under 10 prosent av betong) og gir lave klimautslipp sammenliknet med betong, som står for hele 5–8 prosent av verdens CO2-utslipp . Produktene er installert i 60 tunneler, og er ellers et perfekt byggemateriale til bruk i hytter, leiligheter mv. Jakobsen ser stor utviklingsmuligheter for bedriftens verdensledende teknologi, og planlegger å bygge flere fabrikker i Norge og Europa.

SB Tools – utvikler, digitaliserer og automatiserer verktøy

Siste gründerbedrift ut på morgenmøtet var Frolands-bedriften SB Tools, representert ved to av gründerne, Jan Kåre Asbjørnsen og Ole Tommy Bech Andersen. SB Tools har kommet langt i utviklingen av en smartsag. Gründerne bak smartsagen, som foreløpig er i testfasen, har stor tro på at både private og profesjonelle aktører vil se nytteverdien av dette innovative verktøyet.

 

Fornøyd og ekstatisk næringsminister

Statsråden, som selv har inngående kjennskap til næringslivet gjennom sin bakgrunn som daglig leder av møbelprodusenten Vestre, ga tydelig uttrykk for at det timeslange møtet med et knippe av landsdelens gründere hadde vært lærerikt og nyttig, og så klare eksportmuligheter. Han berømmet Innoventus Sør for satsingen på etablering og utvikling av arbeidsplasser i Agder, og gründerne for faglig interessante innspill. «Dette lover godt for landet vårt!», avrundet han, før ferden gikk videre til Glencore  nikkelverk og bedrifter i Mandalsregionen.