Skip to main content

Legger ny strategi for Innoventus Sør

15. jan, 2020
Artikler,
Innoventus Sør

 Styret i innoventus sør. Fra venstre: Tom Nysted, Hilde Tallaksen, Anne Torunn Hvideberg, Kamilla Sharma, Bjørn-Tore Flåten, Carina Ugland, Ulf Hustad og Thor Arne Håverstad

 

Styret i Innoventus Sør er i gang med å legge en ny strategi for selskapet og inviterer interessenter til å komme med innspill.

Som styreleder sier han seg fornøyd med utviklingen i selskapet. En nylig tilbakelagt femårsstrategi er innfridd på alle områder. Selskapet kan vise til gode resultater som sterk grad av verdiskaping på Agder. Innoventus Sør er blitt et av Norges ledende innovasjonsselskaper, deltar på de fleste store programmene, har fått økt tilskuddet, har tilbud og prosesser tilpasset sine målgrupper, har rett kompetanse – og har kontroll på økonomi og ressursutnyttelse.

– Vi skal gjennom en prosess for å finne ut om vi går riktig vei og i riktig tempo. Det er ikke nødvendigvis slik at vi skal skifte kurs, men vi skal ha et bevisst og oppdatert forhold til hva vi gjør, og hva vi vil med selskapet, sier Thor Arne Håverstad, styreleder i Innoventus Sør.

Styret og administrasjonen jobber videre med den nye strategien. Innoventus Sør er landsdelens ledende innovasjonsselskap, og daglig leder Kamilla Sharma, inviterer interessenter til å komme med innspill til strategiarbeidet.

– Innoventus Sør har hatt god vekst de siste årene. Skal vi vokse videre? Hvordan skal det skje, og i samarbeid med hvem? Hva må til om vi for eksempel skulle målsette oss om å bli 50 prosent større? Slike spørsmål skal vi jobbe med, forklarer Håverstad.

Strategiprosessen er fokusert rundt fire hovedområder:
• Marked/kommunikasjon/profilering
• Produkt/konsept/tjenester
• Organisasjon
• Økonomi

– Vi tar inn over oss at det skjer store omlegginger i virkemiddelapparatet, som vil få konsekvenser for Innoventus Sør. Men utgangspunktet vårt er at med alle endringer følger nye muligheter, sier Håverstad.

– Det er ingen grunn til å tro på en stor retningsendring for Innoventus Sør. En del ting, inkubatorrollen for eksempel, er gitt. Men vi vil se om vi kan gjøre mer, eksempelvis følge gründerbedriftene lenger enn vi gjør i dag. Kanskje legger vi på en dimensjon eller to i forhold til dagens virksomhetsområder, sier Håverstad.

Han regner med at strategiprosessen er fullført i første kvartal 2020. Interessenter som ønsker å gi sine innspill kan ta direkte kontakt med daglig leder Kamilla Sharma (kamilla@innoventussor.no)