Skip to main content

Ledig stilling som CFO

8. nov, 2021
Ledig stilling

Innoventus Sør AS søker etter CFO /Økonomiansvarlig  som har et sterkt engasjement for innovasjon og forretningsutvikling

Bli med i vårt team! Vi søker en person med økonomisk utdannelse, som har teft for business som trives å jobbe med oppstarts- og vekstbedrifter. Vi ønsker en fremoverlent, relasjonsbyggende og tillitsvekkende person som vil bidra med å forme stillingen/rollen inn i organisasjonen og som ønsker å utvikle seg i takt med innovasjonsselskapet.

Personen vi søker vil få en sentral rolle i Innoventus Sør, og vil bli tillagt viktige oppgaver knyttet til den finansielle oppfølgningen i selskapet, avtaleverk, oppfølging av bedriftene i porteføljen og være et kontaktpunkt inn mot relevante kapital og finansieringsmiljø. Oppgavene vil være varierte og utfordrende, i et tverrfaglig miljø.

Som CFO i Innoventus Sør vil du få ansvar knyttet til oppfølging av månedlige rapporteringer på drift og aktiviteter til flere interessenter, herunder Agder  fylkeskommune, SIVA, Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge,  samt bistå i budsjettarbeid og prognoser med rapportering til selskapets ledelse. Stillingen vil også innebære kontinuerlig forbedringer av rutiner, digitalisering og tilgjengeliggjøring av informasjon innenfor økonomioppfølging, rapportering og målstyring.  En annen sentral del av stillingen er å jobbe med forretningsutvikling inn mot bedriftene som er tilknyttet Innoventus Sør, samt mot eksterne samarbeidspartnere .

Arbeidsoppgaver vil være

 • Rapporteringsarbeidet i selskapet med vekt på prosjektregnskap, driftsbudsjett, investeringsportefølje og generell økonomisk prosjektoppfølging
 • Jobbe tett mot administrasjon/økonomi/investeringsressurser og bistå i rapportering og oppfølging av virksomhetsstyring.
 • Bidra til å videreutvikle og iverksette rutiner og verktøy for økonomisk oppfølging og rapportering
 • Diverse analysearbeid, herunder utarbeide og følge opp forretningsplaner og business cases inkl. kalkyler
 • Jobbe med prosesser på tvers i Innoventus Sør, se muligheter og potensiale, samt utfordre organisasjonen
 • Forretningsutvikling inn mot bedriftene tilknyttet Innoventus Sør
 • Relasjonsbygging og oppfølging av nye og eksisterende samarbeidsaktører

Kvalifikasjoner

Som vår CFO har du regnskapsforståelse og 10 års relevant erfaring innen økonomi, forretningsutvikling, bedriftsledelse eller andre relevante fagområder. Du er analytisk og kommersielt anlagt. Videre ønsker vi at du har:

 • Økonomisk utdanning / ledelse / strategi, masternivå
 • Kompetanse innenfor ulike rapporteringssystem er en fordel
 • Evne til statistikk- og dataanalyse
 • Erfaring med prosjektledelse / forretningsutvikling / investering
 • Gründererfaring og kunnskap til Innovasjonslandskapet på Agder er en fordel

Vi tilbyr

 • En spennende stilling i en dynamisk organisasjon preget av fleksibilitet
 • En krevende og variert stilling med store utviklingsmuligheter i ett av Norges mest spennende innovasjonsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser og gode pensjonsordninger
 • Et aktivt sosialt miljø og dyktige kollegaer

Om Innoventus Sør

Sørlandets næringsliv er i sterk vekst. Innoventus Sør bidrar til denne veksten ved å skape nytt næringsliv og å skape ny vekst i etablert næringsliv. Vi søker engasjerte, selvgående og initiativrike personer med utdannelse på mastergradsnivå eller høyere.

Innoventus Sør sin visjon er å være en motor for morgendagens verdiskaping, gjennom å bidra til å etablere, utvikle og bevare arbeidsplasser i regionen. Selskapet arbeider aktivt med gründere, næringsliv, offentlig etater, akademia og forskningsmiljø, for å skape bærekraftige løsninger for fremtiden. Vår forretningsidé er å bidra til kommersialisering av nyskapende ideer som gir vekst og sysselsetting.

Vi er en non-profit aktør som utgjør en forskjell for idehavere ved å utfordre og støtte når nye ideer skal kommersialiseres.

Utdanningsretning

Økonomi / Markedsføring./ Org. / Ledelse

Utdanningsnivå

Høyskole/Universitet, Mastergrad

Språk

Norsk og engelsk muntlig og skriftlig

Noe reisevirksomhet må påregnes.

For mer informasjon om stillingen, kontakt adm.dir Kamilla Sharma; mob: 40400099.

Kortfattet søknad og CV sendes via post@innoventussor.no innen 20.11.2021.

Merk «Søknad CFO»

 

Vi intervjuer fortløpende til stillingen.

For informasjon om behandling av personopplysninger, se personvernerklæring på selskapets hjemmeside.