Skip to main content

Kunsten å pitche

28. feb, 2020
Artikler

Forut for pitchingen som fire gründerbedrifter fra Agder skal gjennomføre i forbindelse med South By South West i Austin, medio mars, gjennomførte vi en pre-pitching session denne uken. For å være best mulig forberedt til den viktige presentasjonen i Texas hadde vi invitert fire lokale ressurspersoner som paneldeltakere. Robert Kristiansen, Tom Nysted, Anita Sindland Dietrichson og Gerhard Steen overvar presentasjonene og responderte med konstruktive tilbakemeldinger. Treningen i regi av Innoventus Sør er et viktig element under forberedelsene til den viktige presentasjonen som kan åpne verdifulle dører for gründerne.

 

Bak fra venstre: Jens Handell (Wingboot), Gerhard Steen (Innoventus Sør), Robert Kristiansansen (Semine), Tom Nysted (styremedlem, Innoventus Sør), Einar Vastveit (Agrosense) og Ida Salomonsen Thorrud (Green Waves). Foran fra venstre: Anita Dietrichson (Headvisor), Kristine Ribe-Christensen (Innoventus Sør), Marte Tuseth (Our Family Software).


Spente, forventningsfulle og lærevillige kan være dekkende for stemningen blant de fire gründerne som denne uken skulle presentere sin forretningsidé. Trening, trening og atter trening er nøkkelordet for å lykkes. Det faktum at en investor-pitch gjennomføres med fem minutter til rådighet gjør at tydeliggjøring av budskapet er helt avgjørende.


«Dette var veldig bra, og det var svært nyttig å få konkrete tilbakemeldinger på hva jeg trenger å jobbe videre med»
Ida Salomonsen Thorrud / Green
Waves

«Det er interessant å se hvordan idéen blir mottatt»
Jens Handell / Wingboot

 

Under arrangementet i Austin skal gründerne presentere sin forretningsidé for et internasjonalt panel, i tillegg til et publikum bestående av deltakere fra hele verden. Målet er at gründerne vekker interessen til potensielle investorer, og presentasjonen handler like mye om tillitsbygging som selve idéen. Innoventus Sør har tidligere gjennomført pre-pitcher med stor suksess, og denne gjennomføringen førte også til en finpuss av både innhold og fremføring. Tilbakemeldingene fra såvel gründerne som paneldeltakerne vitner om at denne måten å forberede seg på er svært nyttig.

Investorpanelet bestående av (f.v.): Robert Kristiansansen (Semine), Gerhard Steen (Innoventus Sør), Anita Dietrichson (Headvisor) og Tom Nysted (styremedlem, Innoventus Sør).

«Dette var en utrolig givende stund. Det er tydelig at en trenger slike seanser med trening før investorpitching med sterk konkurranse. Her var det mange gode ideer som kan pakkes godt inn for å unngå fallgruver. Gode ideer kan lett gjøres dårligere, det er derfor viktig å være tydelig – beskriv og tydeliggjør forretningsmodellen din. Det er også viktig å vite hvor en er, hvor en skal og hva en trenger for å komme dit»
Tom Nysted / Investorpanelet

«Det var gode presentasjoner, og det var gøy å være med på. Ettersom investorer er forskjellige og rasjonelle, er det viktig å tydeliggjøre budskapet»
Anita Sindland Dietrichson / Investorpanelet

«Dette er gode forretningsmodeller. Det tar tid å utarbeide en investorpresentasjon, og det er alltid kritikk å få. Det viktige er å stå i det og tåle det. Da lykkes du som gründer».
Robert Kristiansen / Investorpanelet

Gründere som pitchet (f.v): Einar Vastveit (Agrosense), Marte Tuseth (Our Family Software), Jens Handell (Wingboot) og Ida Salomonsen Thorrud (Green Waves).

 

 Aktuelt:
I perioden 11. – 16. mars arrangeres South By South West (SXSW) i Austin, Texas. Fire gründerbedrifter reiser sammen med en delegasjon bestående av Agder Fylkeskommune, Kristiansand Business Region og Innoventus Sør.