Skip to main content

Kunnskapsministern la frem statsbudsjettet på Startuphuset

7. okt, 2015
Uncategorized

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen var i dag på startuphuset for å legge frem statsbudsjettet. Forslaget om å styrke bevilgningen til regional forskningsfond Agder, samt flere av styrkningene i tilskuddspakken vakte størst oppsikt på huset.
Vår administrerende direktør Kamilla Sharma var veldig fornøyd med dagen. – Her er det mange muligheter, så nå må vi bare gå i dybden for å se hva vi kan gjøre med de.

Regjeringens tiltak med å styrke bevilgningen til regionalt forksningsfond Agder med 6 millioner kroner i 2016 ble godt mottatt fra våre grundere.
Minos var veldig glade for at regionalt forskningsfond blir styrket, og spesielt at Sør -og Vestlandet blir prioritert i forhold til utfordringene vi står ovenfor. Dette sier mye om hvor viktig jobben til gründere er og hvor vesentlig det vil være å fokusere på gründervirksomhet i omstillingsutfordringene.

Tiltakspakken for økt sysselsetting innebar bl.a. styrking av etableringstilskuddsordningen, presåkornfond og Forny 2020.

Med regjeringens forslag om å øke etableringstilskuddsordningen med 150 millioner kroner i bevilgning til brede programmer under Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd, vil det i 2016 vil det være hele 340 millioner kroner i etableringstilskudd til norske gründere som vil satse. I kjølvannet av den vanskelige markedssituasjonen i oljeteknologiindustrien på Sørlandet er dette et viktig bidrag til omstilling i nærings- og arbeidslivet.

Presåkornfondet vil delfinansiere og utløse privat investeringskapital til enkeltbedrifter i pre-såkornfasen. Det er foreslått en bevilgning på 100 mill. kroner for 2016. Av disse er 50 mill. kroner reservert til bl.a. inkubatorbedrifter.
Vår styreleder Sven Roar Larsen var svært fornøyd med mulighetene som kommer av tiltakene.
-Presåkorn er mest iøynefallende. Et viktig moment som kan bety at det kommer flere ideer til oss og det forsterker etablering av nye bedrifter.
Kristen Strat(forretningsutvikler Innoventus Sør) tilføyer at presåkornfondet er et av virkemidlene vi ønsker i regionen for å øke tidlig startkapital for våre oppstartselskap.

Daglig leder i FIN (Foreningen for Innovasjonsselskaper i Norge) Daniel Ras-Vidal sier på vegne av Abelia at de er veldig glade for 75 mill. i Forny 2020. – Det vil sette teknologioverføringskontorene i stand til å produsere enda bedre og mer voksende oppstartsbedrifter.
Du kan se hans kommentar til statsbudsjettet her:

Gründerplanen kommer først mandag 12. oktober. I regjeringens gründerplan, Gode ideer – fremtidens arbeidsplasser, vil det bli foreslått tiltak for å få flere gründere til å lykkes i Norge.
– 100 mill. kroner til tilskudd til pre-såkornfond, herav 50 mill. kroner fra særskilt tiltakspakke for 2016.
– 150 mill. kroner til den landsdekkende etablerertilskuddsordningen, herav 100 mill. Kroner fra særskilt tiltakspakke for 2016.
– 30 mill. kroner til å styrke Innovasjon Norges kompetansetjenester og nettverks- og klyngeaktiviteter for gründere gjennom satsingen
Møteplasser for vekst
– 5 mill. kroner til opprettelse av ordningen. Vekst, et spisset mobiliseringstiltak for grupper som er underrepresentert blant norske gründere
(Kilde: Prop. 1 S (2015-2016), s. 184)