Skip to main content

Medlem i Sivas nasjonale ekspertteam

11. des, 2019
Artikler

Små- og mellomstore bedrifter retter vanligvis sin kompetanse og kapasitet mot håndtering av daglig drift, og avstanden mellom den enkelte bedrift og ekspertmiljøer kan derfor oppleves som stor. Gjennom prosjektet «Inkubatorenes mobilisering av små og mellomstore bedrifter inn i katapultsentre» legges det til rette for at katapultsentrene blir et attraktivt verktøy for inkubatorene, og at inkubatorene bidrar aktivt med å mobilisere SMB-er til katapultsentrene. Innoventus Sør bidrar nå i prosjektet ved å tilby faglig ekspertise og erfaring med Kristine Ribe-Christensen som medlem av ekspertteamet.

 

Kristine Ribe-Christensen, Sivas ekspertteam, Norsk Katapult

Mange bedrifter som tas opp i inkubasjonsprogrammet opplever økende krav til digitalisering og automatisering. Økte krav til bærekraftige produksjonsmetoder, skreddersøm og materialvalg kan ofte oppleves som svært krevende for den enkelte bedrift.

I 2018 ble det gjennomført et prosjekt med Næringshagene, hvor målet om å skape felles arenaer, verktøy og relevant kompetanse er sammenfallende for prosjektet som igangsettes nå. Nå skal erfaringer og resultater fra arbeidet med Næringshagene benyttes i det nye prosjektet, slik at utfordringen med å mobilisere SMB-er til katapultsentrene blir så effektiv og god som mulig.

 

«Innovasjonsevne gir konkurransekraft.
God tilgang til fasiliteter og kompetansemiljøer styrker evnen»

 

Siva tilstreber en kontinuerlig utvikling av relevant kompetansetilbud og verktøy til sine programoperatører. Sivas nasjonale ekspertteam skal ha sitt fokus rettet mot synliggjøring av mulighetene bedriftene har i regi av prosjektet, først og fremst gjennom tilgjengeliggjøring og økt innsikt. Hvis for eksempel en bedrift har utfordringer med en reklamasjonssak, hvor årsaken ikke er identifisert, er det mulig å tilrettelegge og gjennomføre testing av årsakssammenhenger. Med etablering av Norsk katapult vil dermed norske bedrifter få anledning til å benytte en attraktiv infrastruktur for testing og pilotering. Norsk katapult kan i så måte bidra med analyser og utvikling, simulering og visualisering av ulike teknologier, komponenter, produkter, løsninger, tjenester og prosesser. Lett tilgang til ekspertise, utstyr og egnede lokaler gjør arbeidet enklere. Infrastrukturen for innovasjon ivaretas på en god måte gjennom Norsk katapult, og bidrar til at veien fra konseptstadiet til markedsintroduksjon blir enklere.

Målgruppen som kan være aktuell for den type utfordringer som omfattes av prosjektet er:

  • Selger eller produsent av fysiske produkter
  • Bedrifter eller miljøer som har, eller planlegger, et utviklingsprosjekt
  • Virksomheter som har behov for utvidet kompetanse og egnede fasiliteter
  • Bedrifter som har et vekstpotensial i eksisterende eller nye markeder
  • Virksomheter som er eksponert for økt konkurranse i sine markeder

«Små og mellomstore bedrifter
trenger en infrastruktur for innovasjon»

 

Prosjektet er etablert og gjennomføres som et samarbeid mellom Siva og katapultsentrene. Inkubatorene som har vært med på prosjektetableringen er Innoventus Sør, Protomore, Kunnskapsparken Helgeland og Aleap. Når Siva utnevner ressurspersoner fra de ulike inkubatorene er det svært gledelig at nettopp Kristine blir en del av ekspertteamet. Med lang erfaring, fra både næringslivet og som forretningsutvikler i Innoventus Sør, vil Kristine være ansvarlig for den ønskede synliggjøringen av prosjektet masjonalt.

Kristine er brennende engasjert i arbeidet som nå er igangsatt. «Dette gir mindre selskaper en unik mulighet til å utvikle spennende og bærekraftige løsninger for fremtiden. Gjennom Katapult-sentrene får mindre selskaper mulighet til å teste ut nye fremtidige løsninger uten at det krever stor investering eller ekspertkompetanse internt i bedriften. Vi håper at flere vil benytte seg av denne muligheten og oppfordrer til at bedrifter tar kontakt for en uforpliktende samtale». Kristine Ribe-Christensen