Skip to main content

Julehilsen

16. des, 2020
Artikler

Kjære venner

2020 er snart historie, og vi kan alle sammen se tilbake på et år som har vært alt annet enn normalt. Nå nærmer vi oss en høytid, og det gir oss muligheten til et tilbakeblikk.

Innoventus Sør har et kundeløfte som handler om å utfordre og støtte. Det er ikke til å legge skjul på at dette året har det handlet mest om å støtte. Selv om det har vært et krevende år har det samtidig gitt oss mange gleder, først og fremst ved at vi har vært vitne til en imponerende spirit og stå-på-vilje hos den enkelte bedrift, og vi har sett en positiv utvikling til tross for omstendighetene. Videre har vi sett en utrolig omstillingsevne hos alle våre samarbeidspartnere og ikke minst eiere. Det har ført til økt grad av forutsigbarhet i den turbulente perioden vi har lagt bak oss.

Julen er en fin tid for refleksjon, men denne julen blir det litt andre tankerekker enn tidligere.

Når alt blir snudd på hodet over natten, og handlingsplanene må endres i takt med rådene som har blitt gitt fra regjeringen, kommer den positive internkulturen i Innoventus Sør til sin rett. Søknader om støtteordninger har blitt utført på en forbilledlig måte. Jeg er dypt imponert over den arbeidsinnsatsen som mine kolleger har lagt ned, og jeg er rørt over alle de gode tilbakemeldingene vi har fått fra våre Inkubatorbedrifter og samarbeidspartnere. Det gir energi og tro på at det arbeidet vi utretter hver eneste dag utgjør en forskjell.

Vi har gjennomført en lang rekke arrangementer i løpet av året, både digitale og «tradisjonelle» samlinger. I august hadde vi gleden av å ønske finansminister Jan Tore Sanner velkommen. Det var en gylden anledning til å påvirke en varslet tildeling av midler, og vi ble svært glade for at størrelsen på midlene innfridde både behov og forventninger. Finansministeren varslet allerede uken etter at regjeringen ville bevilge 50 MNOK til Siva’s programordninger.

Vi skriver snart 2021, og Innoventus Sør har fokus på bærekraftutvikling på agendaen, nærmere bestemt bærekraft tuftet på profitt. Til neste år kommer vi til å lansere et program som innebærer økt innsikt i de mange mulighetene som et bærekraftig fokus tilfører virksomhetene.

Internasjonalisering er et annet tema vi har høyt oppe på agendaen for neste år, og det vil gi seg utslag i at Innoventus Sør skal forsterke sin rolle som døråpner for økt internasjonal markedstilgang. Finansiering blir også et viktig satsningsområde i 2021, først og fremst med fokus på crowdfunding (folkefinansiering). I kjølvannet av disse satsningene kommer vi også til å legge til rette for økt bevissthet om alle mulighetene som forskjellige virkemidler som f.eks Norsk Katapult og Forskningsmobilisering Agder representerer.

Noe av det som står øverst på ønskelisten denne julen, for både meg og mange andre, er muligheten til å gi hverandre en klem. Håpet er at vi kommer tilbake til en tilnærmet normalsituasjon så fort som mulig, og at én-meters-regelen oppheves. Det gjør noe med oss når vi ikke har anledning til å gi en klem eller håndhilse, men det er samtidig godt å kjenne på at de tingene vi tidligere har tatt for gitt ikke må tas som en selvfølge.

Det er alltid godt å glede seg over noe. Denne julen kan vi glede oss spesielt over at vi alle har vist en fantastisk evne til omstilling, og en suveren evne til å tilpasse oss uvante omstendigheter.

Det er godt å vite at juletradisjonene ikke blir påvirket nevneverdig av pandemien, for det gjør godt med forutsigbarhet i en uforutsigbar tid.

Jeg ønsker deg en fredfull og fin julefeiring, og jeg gleder meg allerede til å se deg igjen til neste år.