Skip to main content

Innoventus Sør i 2015

30. des, 2015
Uncategorized

Det har vært et begivenhetsrikt år med mange spennende utfordringer og nye muligheter. Her får du en kort oppsummering av 2015 i Innoventus Sør; alt i fra fusjon, gründeruke og etablering av Prosjekt Veksthuset til nye ansatte og milepæler for inkubatorbedrifter.

Året startet med en bekreftelse på fusjon mellom inkubatorselskapene i Grimstad og Kristiansand. Den overordnede målsettingen med fusjonen var å skape et slagkraftig innovasjonsmiljø i Agder, da det var bred enighet om at potensialet for nyskaping og vekst ikke utnyttes godt nok i regionen.

Med fusjonen fulgte planer for ny strategi og leder for selskapet. I April ble Kamilla Sharma ansatt som administrerende direktør, og startet å jobbe hos Innoventus Sør 11. mai. «Kamilla ble valgt på bakgrunn av sin erfaring og sine egenskaper med særlig vekt på hennes engasjement, resultatorientering og innovative drivkraft,» sa styreleder Svenn Roar Larsen.

I mellomtiden gikk Morild ut av inkubatoren i april, med stor suksess og god fremtid i vente! Morild Norway var inkubatorbedrift siden Mars 2013, og i 2014 ble omsetningen doblet og virksomheten oppnådde en solid bunnlinje med en resultatgrad på ca. 10%. Les mer om nylige planer om å gå internasjonalt med støtte fra Innovasjon Norge her.

I mai inngikk vi også samarbeid med Digin, DNB og Start UiA, om å arrangere Innovasjonscafe. Fantastiske samarbeidspartnere! Vi gleder oss til flere arrangementer på nyåret!

På sommerkickoff ble også nytt selskapsnavn lansert! «Innoventus Sør» ble mottat med stor applaus. «Vi skal bygge videre på det som har vært, samtidig som vi skal synliggjøre at dette er noe nytt. Ved å sette på tillegget «Sør» i navnet, blir det tydeligere at dette er et selskap som skal dekke hele Sørlandet – fra Flekkefjord til Risør» sa Kamilla Sharma.

Høsten ba på mange spennende begivenheter, nye prosjekter og gode samarbeid.

I september gikk Rannveig ut i permisjon, mens Janne startet sin engasjementstilling og Fabian begynte å jobbe som Trainee hos oss gjennom Trainee Sør.

I midten av måneden flyttet Minos inn på Startuphuset, og har siden den gang fylt gangene med latter og liv! Etter å ha jobbet knallhardt over lengre tid, fikk de bl.a. støtte fra Offentlig Forskning og Utviklingsmidler i november. «Nå vil kundene få akkurat det de vil ha», sa overlykkelige Mona Krahl Johansen, daglig leder av Minos.

Vi var også med på flere innholdsrike arrangementer i september. Bl.a. ledet Kamilla Sikkerhetskonferansen i regi av Digin, samt var hun med i juryen til årets sørlandsbedrift. I Cleantech Agder sin forretningsidekonkurranse jaktet vi på «den rene ideen», og har siden hatt et spennende samarbeid med deltagere, bl.a. vinneren Rune Strandberg. 2015 har hatt mye miljøfokus i næringslivet, og vi håper ideer fortsetter å komme med «det grønne skiftet» i 2016.

I starten av oktober skulle statsbudsjettet legges frem, og vi fikk i den forbindelse besøk av Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Forventningene var store, og resultatet ga mange muligheter. Uka etter fikk vi besøk av stortingsrepresentant Ingunn Foss som la frem Grunderplanen med flere positive tiltak, blant annet pre-såkornordningen, økning av FORNY-2020 og styrket etableringstilskudd. Resultatet fra såkornsordningen var der imot noe skuffende, da det var sterkt etterlyst i retning Agder og Telemark. I det endelige statsbudsjettet som ble fremlagt i november, fremgikk det der i mot gledelige nyheter. Såkornfond på 300 millioner kroner ble etablert for Agder og Telemark(der investeringer – ikke tilskudd – er fordelt med 150 mill fra private investorer og 150 mill fra staten), samt ble Mechatronic Innovation Lab (MIL) tilgodesett med 20 millioner kroner.

I slutten av august inngikk vi samarbeid med næringsklyngene i regionen for å fremme nyskapning og nyetableringer for å bidra i omstillingssituasjonen næringen står ovenfor. Dette resulterte bl.a. i et kraftfullt spleiselag mellom offentlig og privat sektor, der Innoventus Sør er prosjektleder.

10. November ble Prosjekt Veksthuset lansert!  I samarbeid på tvers av innovasjonssystemet på Agder og i tett dialog med bl.a. Innovasjon Norge, NAV, E.V.A senteret og Etablerersenteret, skal Innoventus Sør hjelpe gründere med å avklare markedspotensialet for sin idé. Prosjektet skal legge til rette for at noen av de som er fristilte kan starte nye gründervirksomheter basert på nyskapende forretningsideer. Dette er et liknende tilbud Innoventus Sør allerede tilbyr i sitt inkubatorprogram, men tilrettelagt spesielt for de som er i en omstillingssituasjon, uavhengig av bransje.

I desember sto Prosjekt Veksthuset klart, og første runde i møteprosessen ble avholdt før jul. Mange gode ideer har til nå kommet inn, og vi håper det blir enda flere i året som kommer!

Grunderuka Agder ble avholdt for første gang 16.-20. november, og ble en stor suksess! I løpet av uka holdt Kamilla innlegg på åpningsseremonien og Asle var med på debatt med Sørlandets Europakontor. Vi avholdt Innovasjonscafé med Digin, Start UiA og DNB, Gründerkveld med Næringsforeningen m.fl., samt var med på Modent Entreprenørskap i Risør og Åpen dag på kloa i Arendal. Takk til Vest Agder -og Aust Agder Fylkeskommune for kjempeinitiativ og gjennomføring, vi gleder oss til neste år!

Tidligere i 2015 mottok ANZYZ TECHNOLOGIES Digin og Sparebanken Sør’s Innovasjonspris med stor begeistring. Med store internasjonale ambisjoner, var det veldig gøy å få anerkjennelse for arbeidet på et såpass tidlig stadium sa Svein Olaf Olsen . Året for ANZYZ skulle vise seg å by på oppturer og nedturer, men endte til slutt med en stor milepæl da de ble tildelt FORNY-midler i slutten av november, som for første gang ble tildelt forskningsresultater på UiA.

I desember startet Hege hos oss som ny forretningsutvikler, og hun har allerede kommet godt til rette. Hege har bl.a. vært på flere arrangementer med EYDE-nettverket. FoU forumet kan du lese mer om her.

Safetag ble feiret i desember, etter å ha gått ut av inkubatoren på rekordtid! De gikk inn i inkubatorprogrammet i februar, og har hatt en usedvanlig rask fremgang på under et år.

Avslutningsvis hadde vi en fin juleavslutning på startuphuset 18. desember, med fantastisk foredrag fra Trine på Gården.

Vi vil takke alle for året som har gått, og ser frem til spennende utfordringer og nye muligheter i 2016!