Skip to main content

Innoventus Sør flytter Grimstad-kontoret

1. okt, 2019
Innoventus Sør

Bildet: Innoventus Sør sin forretningsutvikler Kristen Strat (t.v.) og daglig leder Bernt Inge Øhrn i Mechatronics Innovation Lab er nå kontornaboer i Grimstad.

Innoventus Sør flytter sitt Grimstad-kontor for å komme tettere på Mechatronics Innovation Lab (MIL), Future Materials katapult-senter og NORCE.

– Vi flytter bare hundre meter, men det er avgjørende å være lokalisert i nærheten av disse viktige samarbeidspartnerne. Tette koblinger mellom sentrale deler av økosystemet for innovasjon, skaper synergier som er positive for næringslivet på Sørlandet, sier Kamilla Sharma, administrerende direktør i Innoventus Sør.

– Etter bare noen dager i nye kontorer har vi allerede to-tre nye prosjekter på gang som følge av diskusjoner på gangen. Det er ingen tvil om at dette er en smartere, riktigere og mer effektiv plassering for oss, sier Sharma.

Tidligere var Innoventus Sør lokalisert i JBU-bygget like ved Universitetet i Agder i Grimstad. Det nye kontoret ligger i MIL-bygget, midt mellom kontorene til MIL og Future Materials katapult-senter.

Alle parter gleder seg over det nye naboskapet.

– Nærhet gir fart. Nå kan vi lettere spille hverandre gode. Innoventus Sør er en viktig og langsiktig samarbeidspartner i et utfordrende marked for gründere og små selskaper, sier Bernt Inge Øhrn, daglig leder for MIL.

– Future Materials katapult-senter er avhengig av nær dialog med næringslivet i Norge. Med Innoventus Sør i samme lokaler som oss, kommer vi tett på landsdelens inkubator. Det gjør oss bedre i stand til å ta pulsen på dette nettverket og være orientert om aktiviteter som finner sted, sier Aslaug Hagestad Nag, daglig leder for Future Materials katapult-senter.

PS: Innoventus Sør har også kontorer i Slottsquartalet i Kristiansand.