Skip to main content

Innoventus/ Coventure er med i Innovasjonscafé samarbeid

6. mai, 2015
Uncategorized

Klare for ny innovasjonscafé

Arikkel hentet fra Digin.no

26. mai åpner Digins innovasjonscafé på nytt, denne gangen med DNB, Start UiA og Innoventus som medarrangører.

– Ved å søke samarbeid med andre parter som er opptatt av entreprenørskap og gründervirksomhet, vil vi skape en større og bedre innovasjonscafé enn tidligere. Vi er glade for å ha fått med Norges største bank, Start UiA og Innoventus på laget vårt, sier Rannveig Tobiassen, ansatt i Innoventus og rådgiver for Digin.

DNB har posisjonert seg tydelig som en bank som satser på grundere og oppstartsbedrifter.

– Vi synes det arbeidet som gjøres i Digin er utrolig spennende og vårt ønske er å bli bedre kjent med bedriftene her og gjøre noe sammen med dem. Derfor sa vi ja til å bli med som medarrangør av innovasjonscafeen, sier bedriftsrådgiver Andreas Eriksen i DNB.

– Vi ønsker å utvide nettverket vårt, og møte mange interessante mennesker med interessante ideer som driver for seg selv, og som er opptatt av innovasjon og entreprenørskap. Jeg tror DNB kan lære mye av disse, som hva de er opptatt av, hvilke behov de har og hva de ønsker av oss som bank, sier Eriksen.

FIKK MED START UIA
Gjennom sin avtale med og kjennskap til Start UiA, utfordret DNB leder av Start UiA, Maiken Græsli, til å hive seg med.

– Vi takket selvsagt ja. Innovasjon og entreprenørskap er jo nettopp de tingene vi jobber for i Start UiA. I tillegg er det fint å få vist seg frem blant gründere som ikke er studenter, altså møte mennesker utenfor det miljøet vi til daglig selv er en del av, sier Græsli.

Hun ser innovasjonscafeen som en møteplass der man kan mingle med likesinnede.

– Jeg håper det kommer en god blanding av folk som vil starte noe, har startet noe eller er interessert i at andre skal starte noe. Vi vil at folk skal bli skikkelig gira og inspirert, og at vi skal klare å skape en gnist hos de som går og bærer på en god ide. Dersom vi med innovasjonscafeen kan bidra til verdiskaping i samfunnet, ja da har vi oppnådd et virkelig stort mål, sier Græsli.

MØTEPLASS FOR GRÜNDERE
Innoventus, som nå er fusjonert med Coventure og i ferd med å få nytt navn, er opptatt av å skape møteplasser for innovatører og gründere.

– Vi har alltid støttet opp under innovasjonscafeen, enten som deltaker eller bidragsyter. Nå går vi også inn på arrangørsiden, i et spennende samarbeid med aktører som er opptatt av det samme som oss: Nyskaping og innovasjon. Gjennom samarbeidet får vi flere nettverk å spille på og større tilgang til gode foredragsholdere. Dette er bra for alle parter, sier Rannveig Tobiassen på vegne av Innoventus.