Skip to main content

Hvordan katapult-ordningen kan styrke din bedrifts konkurranseevne

16. des, 2020
Forskning

At store bedrifter har egne testsentre og en enorm kompetansebase, kan små og mellomstore bedrifter nå også dra nytte av.

Norsk katapult er en ordning med nasjonale sentre som tilbyr bedrifter både fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk.

– Dagens løsninger og produksjonsmetoder utfordres av sterk global konkurranse, raske teknologiskift og det grønne skiftet. Evnen til å ta i bruk ny teknologi og nye metoder er avgjørende for bedriftenes fremtidige konkurransekraft. Gjennom Norsk Katapult kan både små og store bedrifter få hjelp til å akselerere utviklingen av nye, eller optimalisering av eksisterende, produkter, tjenester eller produksjonsprosesser, sier Kristine Ribe-Christensen.

Hun er inkubatorleder og forretningsutvikler i innovasjonsselskapet Innoventus Sør og medlem av det nasjonale ekspertutvalget knyttet til Norsk Katapult. Forretningsutvikleren har lang erfaring fra privat næringsliv og ulike markeder, og har gjennom sin yrkeskarriere jobbet mye med omstilling og identifisering av nye markedsmuligheter.

– Bedrifter i alle bransjer og industrier konkurrerer i stadig økende grad på å forbedre kvalitet, funksjonalitet, design og kostnadseffektivitet. Norsk Katapult er etablert for å styrke innovasjonsevnen til små og mellomstore bedrifter over hele landet, og på denne måten sikre fremtidig konkurransekraft, sysselsetting og verdiskapning i Norge. De fleste SMB-er har ikke råd til å bygge egne testsenter eller ansette spesialistkompetanse på et usikkert idekonsept i en tidligfase, men gjennom Norsk Katapult kan de også få tilgang til de store bedriftenes kompetanse og testfasiliteter, fortsetter Kristine Ribe-Christensen.

Norsk Katapult gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, visualisere og simulere, slik at ideer og konsepter utvikles raskere, bedre og med mindre risiko. Per i dag er det etablert og bygget opp fem nasjonale katapultsentre, hvorav ett i Agder. Future Materials er lokalisert i Grimstad, og har med seg partnere som Elkem, Resitec, MIL, Norner, Arendals Fossekompani og UiA på laget. Katapultsenteret bistår bedrifter over hele landet med sin kompetanse og infrastruktur, og har så langt i år bistått over 40 små- og mellomstore bedrifter tilknyttet SIVA-nettverket.

– Kort fortalt kan man si at katapultsentrene bidrar til en enklere, raskere og rimeligere vei fra idé til markedsintroduksjon. Mindre selskaper får mulighet til å teste ut nye, fremtidige løsninger uten at det krever store investeringer eller ekspertkompetanse internt i bedriften. Det finnes også gode finansieringsmuligheter for små- og mellomstore bedrifter gjennom SIVA-partnere som Innoventus Sør. Vi håper at flere vil benytte seg av denne muligheten og oppfordrer bedrifter til å ta kontakt for en uforpliktende samtale, sier Ribe-Christensen.

Her er noen eksempler på hvordan katapultsentrene har bistått bedrifter i 2020:

  • En bedrift som er berørt av C-19, mindre produksjonskapasitet og høyere produksjonskostnader, ønsker å se på om det er mulig å flytte produksjon hjem til Norge.
  • En bedrift som har fått nye krav fra storkunde om forpakning og emballasje får bistand til å finne optimal pakkeprosess og emballasje som tilfredsstiller nye krav.
  • En bedrift med fokus på miljø og sirkulærøkonomi får hjelp til å finne optimal materialsammensetning i et livsløpsperspektiv.
  • En bedrift i vekstfase ser etter muligheter for å effektivisere manuelle prosesser og får bistand til å undersøke alternativ teknologi som kan gi mer effektiv produksjon, samtidig som kvalitet og kostnadsnivå opprettholdes.