Skip to main content

Høy skapervilje i korona-året

5. mai, 2021
Innoventus Sør

Pandemien la ingen demper på Sørlandets gründere. Det bekreftes av innovasjonsselskapet Innoventus Sør, som hadde hendene fulle i 2020.

184 nye forretningsideer ble analysert og evaluert av Innoventus Sør i fjor. Det er bare en håndfull færre enn i rekordårene 2016 og 2018.

– Innoventus Sør er blitt en viktig brikke i økosystemet for innovasjon i Agder og nasjonalt. Selskapet er et mer synlig og har et sterkere kompetansemiljø enn tidligere. Det resulterer i et høyt aktivitetsnivå, sier styreleder Tom Nysted. Den tidligere konsernsjefen i Agder Energi er tilfreds med utviklingen.

53 oppstartsbedrifter

Totalt 53 oppstartsbedrifter har vært tilknyttet inkubatoren til Innoventus Sør det siste året. De får bl.a. hjelp til å finne finansiering, både gjennom ulike typer tilskudd og gjennom egenkapital. I 2020 fikk oppstartsbedriftene tilført omlag 47 millioner kroner i tilskudd, primært gjennom Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd. I tillegg fikk bedriftene tilført omlag 52 millioner kroner i ny egenkapital.

Innoventus Sør forvaltet også lokale prosjektmidler på 1,5 millioner kroner for programmet Forny 2020, der lokale prosjektmidler brukes for å utvikle forskningsbaserte prosjekter med et antatt kommersielt potensiale. Totalt 21 ideer ble vurdert i 2020. Et av prosjektene gikk videre og fikk en nasjonal tildeling på en halv million kroner. Innoventus Sør er en av 10 nasjonale kommersialiseringsaktører for Forny 2020-programmet til Norges Forskningsråd.

Omtrent normal drift

Av styrets årsberetning fremkommer det at Innoventus Sør i all hovedsak har opprettholdt normal drift og aktivitet, også i et år preget av mange restriksjoner som følge av pandemien.

Innoventus Sør har sju ansatte, hvorav tre menn. Selskapet har hovedkontor i Grimstad, men de ansatte befinner seg ellers vanligvis også ved lokasjonene i Kristiansand og Arendal. Den siste tiden har de imidlertid vært på hjemmekontor.

– Våre ansatte har vist sterkt eierskap og omstillingsevne i en helt spesiell situasjon. Pandemien har fremhevet de gode kvalitetene som bor i menneskene som utgjør Innoventus Sør, sier Nysted. Han finner støtte for synet sitt i et arbeidsmiljø som vurderes som godt, og i et sykefravær på bare 0,6 prosent.

Nyskaping, fornyelse og vekst i 2021

I 2021 skal Innoventus Sør bidra til nyskaping, fornyelse og vekst, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

– Innoventus Sør har en sentral rolle i å skape morgendagens virksomheter. Det er lagt ned et betydelig arbeid for å videreutvikle økosystemet for innovasjon og nyskaping på Agder – og nasjonalt med andre innovasjonsaktører, sier administrerende direktør Kamilla Sharma.

I 2020 var det fokus på å utvikle et velfungerende økosystem i form av et godt samarbeid mellom entreprenører, kapital, privat næringsliv, offentlige aktører og forskning/akademia.

– Innoventus Sør var en sterk pådriver for dette i regi av sin regionale funksjon. I løpet av året etablerte Innoventus Sør flere nasjonale samarbeidspartnere og fikk flere kontakter på internasjonalt nivå. Dette arbeidet fortsetter for fullt i 2021, sier Sharma.

Inkubator, verdiskaping og bærekraft

Et mål er å styrke inkubasjonsprogrammet på Agder. Programmet skal identifisere markedspotensialet for nye ideer gjennom en effektiv og strukturert prosess.

– I 2021 skal vi videreutvikle dette konseptet, vi skal få til en konsentrert satsning for å øke verdiskapingen i SMB-bedriftene, og vi skal sette bærekraft tydeligere på dagsorden. Alt dette skal selvsagt skje i samarbeid med andre aktører i økosystemet for innovasjon, sier Sharma.

En attraktiv region

Konkurransebildet og markedssituasjonen har endret seg det siste året, og dette gir både utfordringer og nye muligheter for bedrifter i tidlig- og vekstfase. Derfor er det kanskje enda viktigere enn før å bygge en attraktiv region. Her vil Innoventus Sør bidra.

– Vi skal være en aktiv deltaker og pådriver for å styrke verdiskapingen i regionen. Det gjør vi gjennom et godt partnerskap i økosystemet for innovasjon og gjennom ulike fora for samhandling. I bunn og grunn handler det om å skape gode og riktige rammer for at landsdelens skapere kan lykkes, sier Sharma.