Skip to main content

Håverstad ny styreleder i Innoventus Sør

11. jun, 2017
Innoventus Sør

Thor Arne Håverstad, administrerende direktør i Teknova, er valgt som ny styreleder i Innoventus Sør.

Håverstad, som har forskningsbakgrunn fra Sintef og industribakgrunn fra en årrekke i Aker-systemet, blant annet i MHWirth, og som siden 1. mars har ledet forskningsinstituttet Teknova, tar nå over styrelederrollen i Innoventus Sør.

«Jeg ser fram til å bidra til at landsdelens gründere skaper nye forretninger. Innoventus Sør er et godt instrument for å hjelpe kreative mennesker til å omsette gode ideer til levedyktige virksomheter», sier Håverstad.

59-åringen startet yrkeskarrieren i Sintef, og har siden hatt en variert industriell karriere i Norwegian Rig Consultants, Maritime Tentech, Aker MH og Aker Solutions. Fra 2010 til 2013 var han administrerende direktør for det som i dag heter MHWirth, og siden arbeidet han for samme selskap i Houston.

I Aker-systemet jobbet jeg mye med teknologi, og vi lanserte regelmessig nye produkter og tjenester. Jeg vet at veien fra en god idé til en god forretning er lang, og at mange kreative mennesker ikke har alle de evnene som kreves for å lykkes med å skape en forretning. Risikoen er høy og de tradisjonelle investorer er ikke nødvendigvis interessert. Her kommer Innoventus Sør inn med erfaring, råd og mulighet for å bidra med kapital gjennom tidligfasekapitalselskapet Coventure, sier Håverstad.

Han ser Innoventus Sør er en viktig del av innovasjonssystemet på Sørlandet.

«Uten Innoventus Sør hadde vi sett ideer som aldri hadde utviklet seg til produkter, og tjenester som aldri hadde funnet det markedet de faktisk fortjener», sier Håverstad.

Han håper å bli en god sparringspartner for daglig leder Kamilla Sharma, som tilfeldigvis har kontor i samme etasje som Håverstad, etter at Innoventus Sør nylig flyttet fra Gimlemoen til Tordenskjoldsgate i Kristiansand.

«Det er ingen ulempe at Innoventus Sør og Teknova – og også GCE NODE – nå sitter i samme etasje i samme bygg. Det kan det komme gode ting ut av», sier Håverstad.

Dette er det nye styret i Innoventus Sør:

  • Thor Arne Håverstad, styreleder (adm. dir. i Teknova)
  • Anne Torunn Hvideberg (næringssjef i Tvedestrand kommune og tidligere leder for IT-klynga Digin)
  • Bjørn Tore Flåten (instituttleder ved Handelshøyskolen UiA og leder for UiA Nyskaping)
  • Carina Ugland (daglig leder i J.B. Ugland Fornybar Energi)
  • Anne-Grete Ellingsen (administrerende direktør i GCE NODE)
  • Hilde Tallaksen (rådgiver Lindesnesregionen Næringshage)
  • Ulf Hustad (rådgiver innovasjon i SIVA)