Skip to main content

Har du en idé som kan redusere negativ miljøpåvirkning?

3. sep, 2015
Uncategorized

Vi står ovenfor en ny innovasjonsbølge, «den grønne bølgen», og regionen har derfor nå muligheter til å ta en tydelig internasjonal posisjon i det fremvoksende markedet innenfor energiteknologi.

Sørlandet har et høyt potensiale innenfor grønn økonomi, og ikke minst vind-, sol- og bioenergi. Fridtjof Unander, divisjonsdirektør i Norges forskningsråd uttalte tidligere i år at «Investering i ny og grønn energi kan åpne enorme muligheter for norsk industri og forskningsmiljøer. Også banker og investorer må på banen. Men det haster. Både av hensyn til klimaet og for å nå opp i den økende internasjonale konkurransen innenfor grønn teknologi» [1].

Nå som investeringsbehovet i grønn energiteknologi representerer en kraftig vekstimpuls for bedrifter med relevant kompetanse, er koblingen mellom universiteter, forskning og industri viktig. Vi må utnytte oss av all energikompetansen og samtidig tenke helt nytt! Her ligger det spennende muligheter for deg som gründer!

Vi jakter på de rene ideene som kan bli framtidens industri! Forretningsidekonkurransen «En ren idé» gjennomføres i forbindelse med konferansen, Cleanteck Agder 2015! Vil du benytte deg av denne muligheten, og bli med på den grønne bølgen? Er din idé fremtiden for det nye næringslivet?

Vi minner om at søknadsfristen for å bli med i konkurransen er 14. september! Klikk her for mer informasjon og påmelding.

Vinneren av konkurransen premieres med kr. 50 000,- sponset av DNB og Sørlandets Kompetansefond. Første, andre og tredje plass vil også premieres med rådgivningstjenester fra Connect Sørlandet og Innoventus Sør.