Skip to main content

GODE RESULTATER GIR POSITIVE RINGVIRKNINGER – FOR HELE REGIONEN

31. mar, 2017
Innoventus Sør,
Startups,
Suksesshistorier

Innoventus Sør opplevde stor pågang fra idéhavere i fjor, og kvitterte med resultater som forteller om en lys fremtid for Sørlandets innovasjonsselskap.

«Innoventus Sør har gjennom den seneste utviklingen generelt og spesielt det siste året skapt solide resultater. Det er spesielt viktig at selskapet har klart å etablere seg som en sentral innovasjonsaktør basert på et nært samarbeid med bl.a. klyngene, UiA og Teknova til det beste for en videre utvikling av regionen.» sier styreleder Svenn Roar Larsen

Nyskapingen og forretningsutviklingen på Sørlandet har nådd nye høyder. Som en sentral regions-utvikler fremstår Innoventus Sør som godt posisjonert både ift kapasitet og kompetanse. Vi har vist at vi evner å ta det regionale ansvaret for spennende og verdiskapende innovasjoner med meget gode resultater. Et solid nettverk og profesjonell inkubatorledelse, i kombinasjon med en regional forankring og solid støtte og oppfølging fra offentlige tilskuddsytere og private investorer har vært helt avgjørende for suksessen til de involverte gründerne.

«Innoventus Sør er en viktig partner i Økosystemet for nyskaping og omstilling på Sørlandet. Det at vi har fått samlet kreftene i en inkubator for landsdelen gir styrke og bidrar til økt tyngde og samspill med de andre aktøren i økosystemet; universitetet på Agder, Teknova, klyngene, Mechatronics Innovation lab (MIL) og det nyetablerte såkornfondet SkagerakMaturo. Vi ser allerede at dette begynner å gi gode resultater og økt synlighet for landsdelen» legger Anne-Grete Ellingsen til, Adm. Dir GCE Node og styremedlem i Innoventus Sør.

Høy aktivitet og positive tall

Hele 209 idéhenvendelser endte med at 10 idéhavere ble tatt opp i inkubator og den strategiske utviklingen i 2016. Ved utgangen av fjoråret var intet mindre enn 23 selskaper med i inkubatorprogrammet. Med 35 nyutviklede produkter og tjenester i løpet av året ble samtidig 8 selskap etablert i markedet, med påfølgende suksess.

Siden oppstart for snart 20 år siden har porteføljeselskapene hatt en samlet verdiskapning på NOK 825 mill og en akkumulert samlet omsetning på NOK 3,5 mrd. Innoventus Sør innfrir dermed forventningene om å være en betydelig regional aktør innen nyskaping.

Mulighetsorientering gir resultater

Ambisjonene for inneværende år er fortsatt vekstbasert. Dette i forhold til nærhet til idehavere og grunderes situasjon og behov, et høyt aktivitetsnivå, fokus på deling av kunnskap, utvidelse av eksisterende nettverk, sterkt fokus på forskning og økt tilgang på ressurser. Kommersialisering av prosjekter er Innoventus Sør sin kjernekompetanse. Det betyr at vårt hovedfokus er og vil være å bringe ideer og prosjekter til realisering og økt verdiskapning til det beste for en videre utvikling av vår region.

«Grundere og etablerere som  utvikler sin ide og sin bedrift i samspill med Innoventus Sør blir tilført kompetanse, fart og retning som er viktig for å lykkes. Innoventus Sør har en god historie og mange vellykkede prosjekter bak seg», sier Direktør for Innovasjon Norge i Agder, Sveinung Hovstad.