Skip to main content

Fra sluttpakke til startpakke = Veksthuset

22. jan, 2016
Uncategorized

Mye har skjedd på Veksthuset siden oppstart i desember! Ideer kommer jevnlig inn, og de 8 første har flyttet inn i lokalene på Lumber. Det er også lagt planer for aktivitet på veksthuset fremover, så følg gjerne med på facebook eller meld deg inn i vårt nyhetsbrev her for siste nytt.

Har du en idé?

Om du har en idé, må du gjerne komme innom Veksthuset for en uformell prat, enten for å lufte ideen eller for å få svar på spørsmål du lurer på. Veksthuset er opprettet for at de som er fristilte fra sine jobber kan starte nye virksomheter basert på nye ideer eller ideer som har ligget på vent i en travel hverdag. Vi ønsker å beholde kompetansen i regionen, og legger derfor til rette for at du kan utvikle din idé i et kontorlandskap med andre idéhavere og i lokaler som har nær tilknytting til aktører i innovasjonssystemet som kan hjelpe på veien. Les mer om hvordan vi kan hjelpe deg videre i prosessen  her (oppdatert nylig).

«For å lykkes med omstillingen må nyskapingskraften i etablerte bedrifter som møter sviktende markeder utnyttes bedre. I partnerskap med innovasjonsselskapene kan nedbemanning bli til bedriftsetablering og ny vekst.»  Les kronikk «fra sluttpakke til startpakke», der veksthuset er omtalt som eksempel på å legge grunnlaget for nye vekstkraftige bedrifter.

Gründere på Veksthuset

På veksthuset sitter nå 8 gründere som jobber med sin idé. Noen jobber med sin idé i tidligfase, mens andre er godt i gang med å avklare markedspotensialet for ideen.

En av bedriftene som har flyttet inn og kommet i gang med markedsavklaringen, er JMA-Process Technology. De tre eierne har bred industriell bakgrunn fra blant annet Elkem, GE Healthcare og Metallkraft. Foreløpig er det bare Jan Hindersland som er deltidsansatt i selskapet.

JMA-PT har utviklet en gjenvinningsprosess innenfor solcelle- og waferindustrien, der prosessen deres er automatisert og kontinuerlig. Den vises til teoretisk høye utbytter, høy kvalitet på produktene, lave driftskostnader, samt miljømessige fortrinn. Hovedandelen av kundene befinner seg i Asia, men også noen europeiske waferprodusenter innen solar og halvleder kan være aktuelle.  Planen er å bygge sine løsninger inn i eksisterende fabrikker og prosesser.

Frem til nå har JMA-PT fokusert på markedsundersøkelser og prosessdesign. De har fått støtte fra Innovasjon Norge, inngått samarbeidsavtaler med andre lokale engineering firmaer, og har blant annet laget 3D modell for å visualisere det første pilotanlegget som skal brukes for å validere metoden ute hos kunde.

JMA-PT har per tid helt konkrete behov for å komme seg videre til en industriell realisering av prosessen og starter nå jakten på investorer og samarbeidspartnere.

Om du vil vite mer om JMA-PT kan du besøke deres hjemmeside.