Skip to main content

FoU forum med EYDE-nettverket

14. des, 2015
Uncategorized

Hege var fredag veldig fornøyd etter innholdsrikt FoU-forum i regi av EYDE-nettverket.

Innledningsvis fortalte forskningssjef Kristin Misund (Borregaard) om innovasjon i verdens mest avanserte bioraffineri. Hun viste til spesielt gode resultater oppnådd via kontinuerlig forbedring og samhandling i produksjonen. Den innovative prosessen i Borregaard ble presentert, samt den sterke interne dynamikken i forhold til kommersialisering av FoU-prosjekter ble fremhevet som en av bedriftens konkurransefortrinn. Et tett samarbeid mellom FoU, salgs- og markedsavdeling samt produksjon er essensielt for å redusere time to market. Kristin hadde også et tydelig budskap om at myndighetene bør bli bedre til å engasjere seg i hele tidsperioden fra FoU til kommersialisering. Det må innvilges mer midler til næringsrettet forskning. Hun ønsker også at ENOVAs mandat utvides, da det finnes flere muligheter enn kun energi. Et spennende eksempel er «grønne kjemikalier».

Eyde nettverket ved Helene Fladmark presenterte status i klyngens forskningsarbeid, godt hjulpet av dyktige forskere ved Teknova. Mens FoU-forumet pågikk ble det gjort forsøk i pilotskala på Zero Waste – prosjektet, hvor formålet er å redusere deponi og kostnader knyttet til dette. Gro Eide forklarte at det å kombinere avfallsstrømmer er en viktig del av dette konseptet.

Morten Bak (prosjektleder MIL) presenterte planene for den flotte Mechatronics Innovation Lab ved UiA og inviterte igjen til samarbeid, både med Eyde nettverket og bedriftene for øvrig. Han ønsker tydelige innspill fra bedriftene i forhold til prioriteringer for innkjøp av laboratorie- og testutstyr til MIL.

Gunnar Kulia avsluttet forumet med en sterk oppfordring om at ideer må konkretiseres. Gode søknader må skrives og bedriftene må jobbe tett sammen slik at økonomiske midler bevilges for å støtte den videre fremdriften i prosjektene. Han tydeliggjorde at bedriftene må kommunisere sine behov og at dette vil bli et viktig tema på Eyde nettverks strategisamling i januar 2016.