Skip to main content

Foamrox er en av fem nominerte til SIVA- prisen 2022. Stem på Foamrox!

29. mar, 2022
Artikler

Årets hovedtema er GRØNN EKSPORT og hele 58 bedrifter var nominert. Avgi din stemme her

Foamrox er en industribedrift som leverer element og prefabløsninger til tunnel og anleggsbransjen. Foamrox-materialet er et lett og miljøvennlig alternativ til betong. Sammenlignet med lavkarbonbetong kan CO2-utslipp reduseres med over 50 prosent. Med et innovativt materiale som for det meste består av resirkulert glass, er Foamrox miljøvennlig og bærekraftig, og bidrar til sirkulærøkonomien.  Foamrox-materialet er patentert over store deler av verden.

Prisen går til virksomheter som utmerker seg på følgende kriterier:

  • Produserer bærekraftige produkter og tjenester, med tydelig vekt på det grønne (klima/ miljø)
  • Har en betydelig andel produksjon i Norge
  • Har bygget en forretningsmodell og kultur som understøtter sirkulærøkonomi og eksport
  • Har en betydelig og økende eksportandel
  • For tidligfase bedrifter: Har konkrete planer om å eksportere – bearbeide markedet

Bedriften kan også være en betydelig underleverandør til en større produsent som eksporterer.

Det vil deles ut 2 priser.  En hovedpris på 200.000 kroner og en X-faktorpris på 50.000 kroner. X -faktorprisen er rettet mot nystartede bedrifter som har utviklet miljøvennlige produkter og har et tydelig vekstpotensial.

Vinnerne blir kåret 3. mai under Siva-konferansen 2022.