Skip to main content

Finansministeren opplever en positiv realisme på Sørlandet

1. sep, 2020
Artikler

Statsråden hadde meldt sin ankomst kl. 13.00 mandag 31 august, og det var en interessert og lydhør finansminister som ble ønsket velkommen av administrerende direktør Kamilla Sharma. Innoventus Sør har, i likhet med de aller fleste virksomheter, vært gjennom en svært annerledes periode. Innovasjonsselskapet skal etablere, bevare og utvikle arbeidsplasser. Det er en svært krevende oppgave i en periode med mye usikkerhet knyttet til både marked og fremtidsutsikter, til tross for at selskapet kan vise til en solid portefølje. Verdiskapningen i perioden 2001 – 2018 var på imponerende NOK 1,3 milliarder.

Utenlandske miljøer har lagt merke til måten Innoventus Sør har håndtert koronakrisen
Optimalisering av hver eneste krone som selskapet har til rådighet er helt avgjørende, og dette fokuset blir ikke mindre viktig i tiden fremover. Samarbeid er, ifølge Sharma, helt avgjørende for å sikre suksess. Og det er nettopp denne tilnærmingen som internasjonale miljøer og samarbeidspartnere har poengtert når de har vært i dialog med Innoventus Sør. Korona-krisen er en global utfordring og den håndteres på ulike måter. Det er derfor svært gledelig å registrere at utenlandske fagmiljøer har merket seg metodene vi benytter i Norge når det gjelder samarbeid som et avgjørende verktøy.

Tilgang på øremerkede midler til en bransje som er såpass kompleks og tverrfaglig som det Innoventus Sør representerer er svært viktig, og en økning av tilskudds-pakken med 50 millioner til SIVAs Inkubasjons- og Næringshageprogram er derfor viktig å få på plass. Dette var ett av hovedbudskapene Kamilla Sharma hadde i den innledende velkomsttalen, før hun introduserte de tre gründerne; Spicer, Agdir og Anzyz.

Spicer representerer en banebrytende løsning som vil forandre eventbransjen
Spicer er en digital tilrettelegger for arrangementer av ulik størrelse. Ved å tilby en digital plattform som forenkler prosessen setter selskapet en ny bransjestandard. Gründeren Kjetil Tversland tok finansministeren med på en kundereise, og han imponerte ved å vise til en gjennomtenkt løsning som ivaretar alle aspektene i forbindelse med planlegging og gjennomføring av alle typer events. Finansministeren viet Spicer stor interesse og han var nysgjerrig på hvordan markedet hadde tatt i mot tjenesten i denne krevende perioden. Tversland responderte med å fortelle om samarbeidet de har innledet med ulike tilbydere og utøvere, og ikke minst den gode mottakelsen de har fått fra aktørene i eventbransjen. Lanseringen av den banebrytende eventplattformen er nært forestående, og finansministeren delte de store forventningene som Tversland formidlet i presentasjonen. «Løsningen er såpass god at jeg opplever nesten at jeg har sett den før», sa Jan Tore Sanner, og la til at det er vel nettopp det som er kjennetegnet på et godt konsept.

Anzyz vekker interesse hos verdens ledende selskaper innen datateknologi
Neste gründer på scenen var Anzyz, og CEO Svein Olaf Olsen kunne si «takk for sist» til Sanner. I den perioden han var kommunal- og moderniseringsminister hadde Olsen gleden av å presentere løsningen for ministeren under et besøk 19. mai 2017 på Sørlandet Sykehus. Anzyz har ekspandert og videreutviklet seg på en imponerende måte siden den gang og Olsens budskap var klart og tydelig; regjeringen må legge til rette for at selskaper som utvikler digitale løsninger med globalt nedslagsfelt blir værende i Norge, slik at både eierskap og kompetanse blir videreforedlet av norske interesser. Risikokapital og tilhørende skattelettelser er selve nøkkelen for at gründere med internasjonalt nedslagsfelt skal lykkes, understreket Olsen.

Agdir leverer brukervennlig sensorteknologi til landbruksnæringen
Den tredje og siste oppstarts-bedriften som entret scenen var Agdir. Bedriften med hovedsete i Arendal leverer en enkel og brukervennlig sensorteknologi til norske og nordiske bønder. Kontroll på avlingen er nøkkelordet for den digitale løsningen Agdir har utviklet, og som de nå har lansert over hele landet. Målet er å ta markedsandeler også internasjonalt, og finansministeren lyttet interessert til metoden de to gründerne serverte. Med bakgrunn fra henholdsvis IT-bransjen og Olje- og gass sektoren var Sanner opptatt av hvilke fagområder som lot seg forene på tvers av bransjer, og spesielt i skjæringspunktet mellom jordbruk og digital teknologi.


På bildet; Tom Nysted, Jan Tore Sanner, Kamilla Sharma

Fokus på digitalisering og kunstig intelligens
Tom Nysted, styreformann i Innoventus Sør, kommenterte dagens presentasjoner ved å understreke betydningen av stor bredde og skalebarhet. Fremtidens markeder vil være helt avhengig av fokuset på digitalisering generelt og kompetanse når det gjelder AI spesielt. Denne kunnskapen er det flere bedrifter som besitter i inkubatoren, og det må derfor være en målsetning at tilgangen til både midler og rådgivning blir ivaretatt på en best mulig måte.