Skip to main content

FAGSAMLINGER – en attraktiv arena for deling av verdifull kunnskap

14. des, 2018
Aktiviteter/Arrangementer,
Inkubatorbedrift

Innoventus Sør er opptatt av å legge til rette for at inkubatorbedriftene skal ha tilgang til relevante kurs, i den hensikt å bistå selskapene med verdifull kunnskap. Målrettet og utfyllende kompetanse rettet mot drift og selskapsutvikling kan være avgjørende uavhengig av hvilken fase selskapet befinner seg i. Juss-skolen er etablert, og har i løpet av kort tid blitt en ettertraktet og velfungerende læringsarena, med forretningsjuridisk fokus. Tematikken som blir behandlet i kurset er blant annet selskapsrett, kontraktsrett, arbeidsrett og IP/immaterielle rettigheter. For en gründer, som ofte har fokuset rettet mot utvikling og lansering av egne produkter og tjenester, er fagområdet svært relevant.

 

«Vi opplever både stor etterspørsel og tilhørende tilfredshet med fagsamlingene. De roser kursholderne, som bidrar med relevant kunnskap, formidlet på en lettfattelig og interessant måte. Innoventus Sør samarbeider med flere eksterne aktører, og vi har derfor muligheten til å tilby fagseminarer innenfor mange ulike fagfelt. Det kommer både gründerne og oss til gode, og vi er svært takknemlig for at vi har tilgang på verdifull kompetanse». Kristine Ribe-Christensen, Forretningsutvikler i Innoventus Sør

 

Erfaringsutveksling og deling av kunnskap mellom bedriftene bidrar til både økt læring og et fruktbart fokus på problemløsning. Gode forretningsrelasjoner skaper grobunn for et sterkt inkubatornettverk. «Vårt ønske er å spre kunnskap til gründeren, ved å introdusere dem for aktuelle problemstillinger, samt å presentere ulike tilnærminger til potensielle utfordringer». Hans Erdvik i Advokatfirma Tofte er én av foreleserne som bidrar med sin kompetanse overfor inkubatornettverket.

Denne høsten har det blitt gjennomført tre samlinger i regi av Juss-skolen, med 10-15 aktive deltakere på hvert kurs. Erdvik forteller om et reelt behov for økt kunnskap innenfor de fagområdene som tilbys. Ved å spre relevant kunnskap legges det til rette for en forebyggende effekt for den enkelte gründer og oppstartbedrift. Det er mange forhold som må tas i betraktning i forbindelse med etablering av en virksomhet.

 

 

«Vi har som mål å utgjøre en forskjell, både for etablerte kunder og potensielt nye kunder. Det gjør vi ved å spre juridisk kunnskap på ulike plattformer og arenaer. Juss-skolen er i så måte en fin anledning til å bidra overfor gründeren i en krevende oppstartsfase».

Hans Erdvik, Advokatfullmektig / Partner i Tofte Advokatfirma

 

Ved å tilby faglig kunnskap bidrar Juss-skolen til at den enkelte kursdeltaker får en innføring i hvilke problemstillinger som er aktuelle å forholde seg til ved en selskapsetablering. Beskrivelser steg for steg av de ulike prosessene gir hver enkelt gründer anledning til å være best mulig rustet forut for etableringen, med mål om å unngå unødvendige problemer. I en setting, hvor advokaten er tilgjengelig for spørsmål og refleksjoner, gis deltakeren anledning til å være en aktiv medspiller. Slik sett er Juss-skolen en velegnet læringsarena for mer eller mindre komplekse juridiske problemstillinger.

 

«Juss-skolen er en utmerket måte å få overordnet innsyn i mange forskjellige juridiske tema, når det gjelder å starte og drive egen virksomhet. Vi fikk mulighet til å komme med spesifikke spørsmål under foredragene, som var oppklarende for egen situasjon. Det var også enkelt å avtale nye møter med advokat når vi hadde behov for mer utdypende informasjon. Juss-skolen var veldig nyttig for oss, og vi håper det blir satt opp flere slike møter, siden det er mange flere tema vi ønsker å få innblikk i»

Jens Mørk, General Manager Steelmaster

 

Faglig, relevant innhold

Aktuell tematikk som blir presentert og diskutert handler om arbeidsrettens natur; innbefattet oppdaterte lover og forskrifter. Arbeidsavtaler blir også grundig gjennomgått, gjennom alle dets faser, fra inngåelse til avslutning. De nye personvernreglene er aktuell problematikk, og GDPR er ofte gjenstand for ulike oppfatninger. Behandling av personopplysninger er et område som det stilles svært strenge krav til, og et fagfelt hvor det ikke er rom for å trå feil.

Avtaler og avtalerett er også et tema som gjennomgås, og som gir svært nyttig og relevant lærdom for deltakerne. Gode avtaler minimerer risikoen for tvister, og bidrar til å regulere et samarbeid, kjøp eller salg på en best mulig måte.

 

«Min opplevelse er at Juss-skolen byr på nyttig lærdom for oss som start-up bedrift. Det er interessant å få et grovt overblikk i jussens verden, med fokus på forretnings-juss. Det er utvilsomt svært viktig å vite noe om fagområdet, uavhengig av hvor selskapet befinner seg i livssyklusen. Jeg vil spesielt nevne tematikken som omhandler avtaler, både overfor samarbeidspartnere og egne ansatte. Det er helt avgjørende med ryddige avtaler, og vi sitter igjen med verdifulle erfaringer etter å ha deltatt på kurset». André Skoog Bondevik, CEO Agdir AS

 

«Som gründer er det enormt mange ting å sette seg inn i, som man kanskje ikke har kjennskap til fra tidligere. Da er det til stor hjelp å få innspill fra en fagperson, som fokuserer på det som er relevant i min situasjon. Kurset var til stor hjelp for å få overblikk og bevissthet i de viktigste juridiske spørsmålet man må forholde seg til som gründer, og som dermed gjør meg bedre rustet til å ikke trå feil. Jeg vet nå hva jeg må lære mer om, i de ulike fasene som oppstår under arbeidet med å bygge en bedrift.» Marte S. Tuseth, Founder/Owner Our Family Software

 

Temasamlinger gjennom hele året

I tillegg til flere sosiale arrangementer gjennom året ønsker Innoventus Sør å gi hver enkelt gründer muligheten til å utvide egen fagkunnskap innenfor ulike fagområder. Våre samarbeidspartnere stiller opp med spesialister innenfor hvert enkelt fagfelt. Samarbeidet er basert på en pro-bono avtale, og vi er svært takknemlige for bidragene vi får fra gode samarbeidspartnere. Vi vet at tilført kompetanse blir høyt verdsatt av gründerne.

Våren 2018 gjennomførte vi fagsamlinger for inkubatorbedriftene med økonomi som hovedtema; «Innføring i bedriftsøkonomi og regnskap» med kursholdere fra DnB og Regnskaps Companiet.

I 2019 vil det bli anledning til å melde seg på flere fagsamlinger. Tematikken som blir presentert er knyttet til inkubatorbedriftenes behov, og basert på innspill til fagområder arrangerer vi ulike kurs. Vi har mange kompetansebedrifter i vårt nettverk, og vi er så heldige å ha tilgang til de kloke hodene innenfor hvert enkelt fagområde. Kommende fagsamlinger vil bli annonsert fortløpende.