Skip to main content

Fabian fortsetter sitt Traineeprogram på UiA

28. feb, 2016
Uncategorized

Fabian har vært 6 måneder hos oss som trainee igjennom Trainee Sør. Han har gjort en kjempegod jobb, og vi ønsker han masse lykke til videre i hans neste traineeperiode hos UiA. Her kan du lese litt om hans opphold i Innoventus Sør.

1. september startet Fabian sin andre traineeperiode som 50% i Innoventus sør, og 50% GCE NODE. Innoventus Sør var en naturlig overgang, ettersom han hadde jobbet mye med innovasjon og innovasjonssystemet i sin første periode i GCE NODE, samt hans utdannelse innenfor innovasjon og erfaring fra Venturemiljøet i Oslo. Fabian kom rett inn i strategiutviklingen av det nyfusjonerte Innoventus Sør. Med sin innsikt fra NODE, var hans rolle å komme med innspill fra industrien og tidligere erfaring fra Venturemiljøet i Oslo. Siden har han gjort mye forskjellig i Innoventus Sør. «Generelt har arbeidsoppgavene variert mye, blant annet jobbet jeg med FORNY-søknaden sammen med Team Innoventus Sør i samarbeid med UiA, der Innoventus Sør ble bevilget 2 millioner kroner. Ved å sitte tett sammen med noen av gründerne på Startuphuset, fikk jeg mulighet til å være sparringspartner for nye ideer og konsepter. Jeg bidro også til diskusjon rundt strategien til Coventure fondet.», Nevner Fabian mens han tenker tilbake på de siste 6 månedene.

Mot slutten av sin første periode i GCE NODE, kom prosjekt Veksthuset opp. I sin periode i Innoventus Sør, ble han en viktig del av prosjektgruppa etter å ha jobbet mye med Inkubatorens rolle opp mot NODE, og at det ble et tettere samarbeid mellom olje -og offshoreindustrien på Sørlandet og Innoventus Sør. «Hans rolle som knutepunkt mellom næringsliv og innovasjonssystemet har vært betydelig i prosjektet, som er et spleiselag mellom det offentlige og private næringslivet», sier Kamilla Sharma.

Siden desember jobbet Fabian 100% i Innoventus Sør, med full fokus på å få prosjektet oppe og gå. «Det har vært veldig gøy å jobbe med prosjektet, da jeg har fått innsikt i hele prosessen. Alt fra utvikling av strategi til implementeringen og gjennomføring. Spesielt synes jeg det er fantastisk å se at prosjektet ble tatt så godt i mot, og at et så positivt tiltak ble satt i gang på så kort tid.»

«Det er en kjempegod aura på Veksthuset. Å se at det har kommet til nytte og at resultatet så langt er at det sitter 15 gründere på huset, mens det er flere på vei inn- det er utrolig gøy å se».

«Det beste med å jobbe i Innoventus Sør er å jobbe med gründere som er mulighetsorienterte og tørr og satse!»

«Fabian har hatt en betydelig rolle i Innoventus Sør og det er ingen tvil om at han har satt sine spor på Veksthuset. Han har gjort en strålende innsats hos oss og vi gleder oss til videre samarbeid med Fabian», sier Kamilla Sharma.

Traineeprogrammet er i seg selv en gylden mulighet til å få innsikt i flere organisasjoner. «For min del har det vært en stor verdi å ha en rød tråd gjennom de tre virksomhetene. Neste stopp er Universitetet i Agder, der jeg skal jobbe med MIL (Mechatronics Innovation Lab) sin forretningsplan og forretningsmodell. Jeg ser virkelig frem til å jobbe tett med et prosjekt som kan bety så mye for innovasjon i regionen.» avslutter Fabian.