Skip to main content

Våre eiere

Kort tekst om våre eiere.

SIVA – Selskapet for industrivekst SF

Agder Fylkeskommune

HRM Consult AS

J.B. Ugland Venture AS

Arendal kommune

Sparebanken Sør

Ericsson AS

Aust-Agder Næringsselskap AS

Kristiansand kommune

Agder Energi AS

Grimstad kommune

Skeie Group AS

Non profit-aktør

  • Vi gir objektive råd, kobler riktig kompetanse, samarbeidspartner og økonomiske støttespiller til bedriftene.

  • Vi er lokalisert sammen med flere aktører innenfor innovasjon og entreprenørskap.


Styret

Kort tekst om styret.

Tom Nysted, styreleder

Agder Energi

Anne Torunn Hvideberg

Tvedestrand kommune

Bjørn-Tore Flåten

Universitetet i Agder

Carina Ugland

Ugland Holding

Ulf Hustad

SIVA

Gry Jorunn Moen

Sparebanken Sør

Erik Tønnesen

Skagerak Maturo

«Innoventus Sør spiller en viktig rolle for utvikling i regionen, da de er med på å styrke samspillet mellom privat og offentlig sektor. For gründere kan det være avgjørende å ha aktører som har lang erfaring og kunnskap om å starte egen virksomhet i ryggen.

Som Sørlandets innovasjonsselskap har de også en viktig rolle i den industrielle omstillingen ved å bidra til vekst i etablert industri, samt videreutvikling i nye industribedrifter.»

Ulf Hustad, SIVA SF