Skip to main content

Digitalkonferansen 2016

23. apr, 2016
Uncategorized

Digin holdt årets Digitalkonferanse torsdag 21.04 med braksuksess! En full sal på Coworx var mektig imponerte over fremragende foredragsholdere som tok for seg det dagsaktuelle temaet delingsøkonomi fra flere perspektiver. Samtidig ble Innovasjonsprisen delt ut på slutten av dagen. Sparebanken Sør og Digin står bak prisen som skal løfte frem nyskapende IT-løsninger fra Sørlandet, med formål om å synliggjøre spennende fremoverlente, digitale  nyskapinger i Agder. Prisen ble i år fordelt på to bedrifter, da det ble utfordrende for dommerpanelet å kun velge en av de mange gode finalistene som alle var vidt forskjellige.

Daglig leder i Digin, Otto Isaksen, forteller at han la opp konferansen for å få frem temaet fra flere perspektiver. Dagen startet med et overordnet perspektiv fra Abelia for å gi en forståelse for hvordan de fronter dette for å få det inn i regulerte former i den vanlige økonomien i Norge. Videre fikk vi innblikk i bedrifter i ulike faser som har benyttet seg av delingsøkonomien. Alt ifra PenguinUp som er i oppstartsfasen, til Nabobil og Gelato som har lykkes i markedet. Avslutningsvis, hvordan slike satsinger kan finansieres fra Northzone. Dette skapte en gjennomført rød tråd gjennom hele dagen.

Petter Amundsen (jurymedlem, Innoventus Sør) var imponert over konferansen som tok for seg et svært dagsaktuelt tema. Delingsøkonomien utfordrer både eksisterende næringsliv og forretningsmodeller. «Det var spesielt interessant å høre om startups som har lykkes. Eksempelvis Gelato som har vist at kombinasjonen digitalisering og delingsøkonom skaper helt nye forretningsmuligheter i en svært tradisjonell bransje som trykkeribransjen. Delingsøkonomien åpner samtidig helt nye perspektiver på en mer bærekraftig utnyttelse av ressursene i samfunnet».

Stimline og Minos delte innovasjonsprisen

Ut i fra 19 veldig gode kandidater ble 6 plukket ut i finalen som presenterte seg enkeltvis for juryen. Petter (jurymedlem, innoventus Sør) forteller at det var veldig vanskelig å finne én vinner. «Kandidatene viste en stor variasjon på områder hvor digitalisering kan utnyttes til å skape nye forretningsmuligheter og –modeller. De to vinnerne er gode eksempler på hvordan digitalisering kan brukes som verktøy for innovasjon, både i en tradisjonell næring og for å løse helt noe problemstillinger i samfunnet».

Stimline utvikler og leverer utstyr til å utføre brønnintervensjon, hovedsakelig for å kartlegge og justere produksjonen fra eksisterende olje- og gassbrønner. Kunder er oljeselskaper og serviceselskaper, hovedsakelig offshore og Nord-Amerika. Stimline har med denne innovasjonen utviklet en software som de har ambisjoner om at skal bli morgendagens programvare for å planlegge, simulere, monitorere, optimalisere og automatisere hele intervensjonsprosessen. «Det er en spennende innovasjon i en bransje som sliter i motvind», kommenterer Petter.

Minos (inkubatorbedrift hos Innoventus Sør) startet som sosiale entreprenører og løser et viktig samfunnsproblem som dessverre er i vekst, mobbing i skolen. De har utviklet en software som er et verktøy for lærere og andre som har profesjonelt ansvar for unges oppvekstkår. Minos sin innovasjon har som mål å øke livskvalitet og redusere skjevutvikling, sørge for tidlig intervensjon og rett hjelp til rett tid blant barn og unge. Softwaren er allerede tatt i bruk av en sørlandskommune (Søgne) som pilot-kunde og rulles ut til flere kunder fra høsten av. Tjenesten er presentert både for Helseminister Høie og kunnskapsminister Rød Isaksen – de er imponert og bakker opp om tjenesten. «Det er spennende at en digital plattform kan bidra til å redusere problemet, ved at tiltak kan bli igangsatt så tidlig som mulig. Det morsomme er jo at ordet intervensjon faktisk er en fellesnevner for begge prisvinnerne» avslutter Petter.