Skip to main content

Det er mange gode grunner til å bli mentor

7. feb, 2022
Uncategorized

  • Har du ambisjoner utenfor egen bedrift?

Mars 2022 starter et nytt kapittel for 40 ambisiøse gründere. Da går nemlig startskuddet vårens kull av GründerAcademy. Det siste året har programmet blitt gjennomført med stor suksess, både for gründeren og ikke minst for de engasjerte mentorene. Et profesjonelt akselerator-program betyr mye for alle involverte parter, og vi får utelukkende positive tilbakemeldinger fra enkeltpersonene og bedriftene som er involvert. Innoventus Sør er én av fire aktører som bidrar i gjennomføringen av programmet som bidrar til kompetanseheving, nettverksbygging og ikke minst gir muligheter for å vinne gründer stipender.

Det er mange gode grunner til å engasjere seg i mentorrollen. Din erfaring kan vise seg å være gull verdt for en oppstartsbedrift. I tillegg til de positive synergiene som oppstår i den avgjørende oppstartsfasen for en gründer, oppnår du som mentor en bevisstgjøring innen eget fagområde, du får kjennskap til nye perspektiver og fremtidens næringsliv. Veiledning og erfaringsutveksling viser seg å være oppbyggende for både avsender og mottaker, og tilbakemeldingene fra gründere og mentorer underbygger nettopp denne gjensidige effekten som oppstår i den verdifulle relasjonen.

I Gründer Academy er lærings- og utviklingsprosessen satt i system, på en gjennomprøvd og kvalitetssikret måte.

Det er enkelte kriterier som må være oppfylt for at nettopp du kan fungere som en positiv bidragsyter i mentorrollen. Du er, for det første, en erfaren person som innehar innflytelse og integritet i fagmiljøet ditt. For det andre er du trygg i rollen som veileder, og du besitter et solid nettverk. Det tredje, og avgjørende elementet, er at du er villig til å sette av tid. En god dose nysgjerrighet vil for øvrig også komme godt med i rollen.

Vi oppfordrer alle som trigges av å synliggjøre både egen og andres kompetanse til å melde sin interesse.

Hvis du trenger flere gode grunner til å innta rollen som mentor, er det bare å lese videre.

De aller fleste opplever det som svært inspirerende å bidra til at motiverte gründere opplever fremdrift i eget prosjekt. Som mentor får du rikelig anledning til å inspirere og motivere, hele tiden med et mål om at gründeren skal lykkes. Du kan samtidig ta i bruk lederrollen din på en ny arena, og samtidig bli utfordret på måten du leder. Når du utgjør en forskjell i andres liv fører det til et meningsfullt samarbeid, og du får minst ti ganger så mye igjen som du gir. Vi vet også at de som deler av egen erfaring, klokskap og kunnskap opplever stor glede. Det faktum at du blir kjent med nye personer fører ofte til at din egen horisont utvides på en berikende og positiv måte.

Tilførsel av faglig kompetanse og erfaring kan være helt avgjørende for en gründer

Når vi søker etter mentorer presenter vi ofte noen kriterier utover faglig kompetanse, og som dermed fungerer som kjennetegn på mentorer som lykkes med oppdraget.

  • Du er åpen, inkluderende og imøtekommende
  • Du har evne og overskudd til å la deg inspirere av nye impulser
  • Du er en god kommunikator
  • Du deler eget nettverk og egne erfaringer
  • Du har arbeidserfaring som er relevant i forhold til forventningene fra gründer
  • Du er villig til å bruke deler av tiden din til å løfte fram potensielle suksesshistorier
  • Du er nysgjerrig og ønsker hele tiden å lære noe nytt

Har vi en avtale?

Meld din interesse og opplev verdien av å dele av din erfaring og kompetanse!
Send e-post til post@innoventussor.no og merk emnefelt med «mentor».

Vi gleder oss til å høre fra deg!