Skip to main content

Blir med i Klimapartnere

16. des, 2020
Artikler

Innoventus Sør slutter seg til Klimapartnere, et nettverk som skal gjøre næringslivet grønnere.

– Vi er stolt over at en viktig og fremoverlent aktør som Innoventus Sør blir med på laget. Det er flott at Innoventus Sør bruker sin rolle som regionutvikler til å gå foran og styrke fokuset på bærekraft og klima. Det vil gi ringvirkninger i alle virksomheter de aktivt arbeider sammen med og bidra til at disse økter takten i omstillingen, sier Anette Katrine Stave Severinsen, leder for Klimapartnere Agder med sine rundt 60 medlemmer.

Klimapartnere har som hovedmål å redusere klimagassutslipp og stimulere til grønn samfunns- og næringsutvikling gjennom et forpliktende og strukturert samarbeid på tvers av bransjer og fagfelt.

Det var Arendal kommune som i 2009 tok initiativ til Klimapartnere, sammen med Agder fylkeskommune og GRID-Arendal. Gjennom et samarbeid med næringslivet skulle Arendal og Aust-Agder stå best mulig rustet i møte med klimautfordringene og morgendagens lavutslippssamfunn.

Siden har nettverket etablert seg i flere fylker og teller i dag over 250 partnere fra både privat og offentlig sektor.

– I Innoventus Sør arbeider vi hele tiden aktivt sammen med gründere, næringsliv, offentlig etater, akademia og forskningsmiljø for å skape bærekraftige løsninger for fremtiden. Vi jobber systematisk med bærekraftsmålene, og kommer til å lansere et nytt program på dette området. Dette fokuset styrkes ytterligere gjennom å bli med i Klimapartnere. I nettverket kan vi lære av andre og bidra med vår kunnskap slik at vi alle kan nå våre klimamål og finne gode løsninger som støtter bærekraftsmålene, sier Kamilla Sharma, administrerende direktør i Innoventus Sør.

Den inngåtte partneravtalen med Klimapartnere forplikter selskapet til å forankre klimaarbeidet i toppledelsen, arbeide systematisk med miljøstyring, gjennomføre årlig klimaregnskap og oppnå miljøsertifisering.

Videre utfordres Innoventus Sør til å bli fossilfrie og kutte sine direkte utslipp innen 2030.

– Medlemskapet i Klimapartnere vil gjøre både oss og innovasjonsmiljøet i landsdelen grønnere. Vi skal bidra til grønn verdiskaping på Sørlandet, sier Sharma.