Skip to main content

Bli kjent med vår nye koordinator på Veksthuset, Lene

2. jun, 2016
Bli kjent med,
Innoventus Sør

Lene er vår nye koordinator på Prosjekt Omstilling Agder, Veksthuset. Med seg har hun en veldig variert og bred arbeidserfaring fra tidligere, samt er hun utdannet sykepleier og tatt flere administrative- og økonomiske fag. Hun skal holde orden på huset fremover, og vi gleder oss til videre samarbeid med henne.

Hva motiverer deg som person?

– Jeg motiveres av å lære og utvikle meg selv. Jeg har et bredt interessefelt og kjeder meg aldri. Jeg motiveres også av å gi og sette mitt preg på det jeg gjør.

Hva er mest gøy med å jobbe på Veksthuset?

– Det gøyeste er å snakke med gründerne og høre om ideene deres og prosessen de er i. Det er spennende å ta del i veien deres mot å realisere drømmene deres. Det er en fremtidsrettet og unik stemning her som jeg trives veldig godt i. Jeg liker også arbeidsoppgavene- de er av variert art og ingen dag er helt lik.

Hva er dine tanker om fremtiden?

– Jeg trives godt med den type jobb jeg driver med nå og har ambisjoner om å lære og utvikle meg videre innenfor samme felt. Jeg er positiv til fremtiden både på egne vegne og for samfunnet generelt i denne tiden vi lever i med nyskapning og teknologiutvikling som viktige drivere.

Hva trives du mest med å gjøre på fritiden?

– På fritiden liker jeg å lese, både skjønnlitteratur og ikke minst faglitteratur- helst om vitenskapelige temaer. Jeg er også glad i dans og musikk. Jeg har tidligere drevet med dans og har spilt piano i flere år. Jeg har også ambisjoner om å lære å spille fiolin selv om jeg har hørt at det ikke er så lett i voksen alder.