Skip to main content

Bli kjent med: Petter

4. jul, 2016
Bli kjent med,
Innoventus Sør

Petter motiveres av å være med å skape resultater. Han synger i kor, flygelet er hans personlige terapeut og han tror menneskenes skapertrang er grenseløs. Som ansvarlig for inkubatorprogrammet har Petter en avgjørende rolle for å utfordre og støtte når nye idéer skal kommersialiseres. Mer om Petter og hans hverdag i Innoventus Sør kan du lese her.

Hva gjør Petter?

Petter er ansvarlig for inkubatorprogrammet i Innoventus Sør, altså det tilbudet vi har til idéhavere og gründere for å omsette forretningsideer til vekstbedrifter. I tillegg er han prosessansvarlig for selve kommersialiseringsprosessen og de verktøyene og metodene som Innoventus Sør benytter der.

Store deler av tiden tilbrakt med gründere

Petter bruker ca. halvparten av tiden sammen med gründerne og teamene i oppstartbedriftene for å utarbeide og teste forretningsmodeller. «Min hverdag er utrolig spennende og uforutsigbar! Det er ikke to dager som er like», forteller Petter. Arbeidet med gründerne innebærer mye kontakt med mulige samarbeidspartnere og pilotkunder. Han bruker også mye tid til å analysere nye forretningsideer og gjennomføre markedsavklaringer forut for opptak i inkubatoren. «Jeg motiveres av å være med å skape resultater. Det å oppleve mestring. Jeg har alltid vært samfunnsengasjert og har nok et snev av idealisme i meg. Jeg trives i en rolle hvor jeg kan bidra til nyskaping ved å få andre til å lykkes», legger han til.

Smaken på nyskaping

Petter er utdannet siv. ing. med etterutdanning på BI innen informasjon- og markedsføringsledelse, samt har han over 30 års erfaring fra næringslivet. Først i telekom-konsernet Ericsson hvor han startet som SW-utvikler, senere teknisk sjef og produktsjef i markedsdivisjonen. «Etter 15 år der følte jeg behov for en større forandring, og begynte som heltids bleieskiftarbeider. Da fikk jeg jo smaken på «nyskaping» og startet som gründer av InterMedium AS», forteller Petter. Etter 8 år ble selskapet overtatt av de største mediehusene i Norge, og han begynte i det som nå har blitt Innoventus Sør. Den kombinerte erfaringen fra både konsern og oppstartbedrifter føler han er en viktig ballast for sin nåværende jobb. «Hvis kombinasjonen strukturert og kreativ finns, så tror jeg at jeg er det. Ellers pleier jeg å komme godt ut av det med de fleste og liker å jobbe med mange ulike mennesker», legger han til.

Det beste med å jobbe med gründere

«Det beste med å jobbe med gründere er all deres energi og pågangsmot. Det gir håp for framtiden», påpeker Petter. Akkurat nå synes han det er spesielt spennende med den omstillingen som landet og regionen er inn i. «Det er ikke noe som er så utløsende for innovasjon som en skikkelig krise. Det er interessant å se hvor fort regjeringen har blitt opptatt av at det skapes nytt næringsliv. Det skjedde over natten etter at en omtalt råvarepris falt brutalt. I denne situasjonen er det spennende å få være med å bære fram nye forretningsideer som skal bidra til å forme morgendagens samfunn», forteller han.

[av_gallery ids=’1400′ style=’big_thumb lightbox_gallery’ preview_size=’no scaling’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’]

Foto: Richard Nodeland

Flygel som personlig terapaut

Musikk er en viktig del av Petters fritid, og her anbefaler han korsang! «Det er flott å oppleve hvordan ulike mennesker og stemmer kan skape musikk sammen», synes han. Petter er for tiden med i to ulike kor. Lenge var en av hans private drømmer et stort flygel, og den er realisert. Flygelet fungerer nå som hans personlige terapeut. «Mye frustrasjon og glede pløyes ned i de svarte og hvite tangentene».  Han bruker også mye tid til å vedlikeholde et 150 år gammelt familiehus. Ellers er han og familien glade i friluftsliv og båtliv. «Nå når barna har flyttet ut er det hunden som holder oss i ånde, den krever jo sine daglig turer i allslags vær».

Hva skal til for å lykkes?

«Alle gründere er forskjellige. I tillegg til selve forretningsideen tror jeg kombinasjonen samarbeidsevne og pågangsmot må være de sterkeste suksesskriteriene», sier Petter. Det er gode tider for gründere nå, og det er mye god hjelp å få både fra offentlige og private aktører. «De som har en forretningsidé er selvfølgelig velkommen til å kontakte oss i Innoventus Sør. Hvis vi ikke er den riktige hjelperen, kan vi i hvert fall gi råd om hvem de bør kontakte. Vi har god oversikt over økosystemet for gründere», påpeker han.

Fremtidens gründer

Vi spurte Petter om fremtidens gründere. Til tross for at fantasien ikke strekker seg så langt som å kunne spå alt, tror han menneskenes skapertrang er grenseløs. «Historien har flere ganger motbevist tesen om at «alt er oppfunnet». Jeg tror vi bare har startet. Jeg observerer at det forskes langs to hoved-akser. En akse går innover i mikrokosmos, hvor nano- og bioteknologi åpner nye muligheter. En annen akse går utover i makrokosmos. Her utfordres både landegrensene på jorda i form av migrasjon og utjamning, og det ytre rom og de virkelig store mysteriene. I vår nære framtid tror jeg teknologier som Blockchain (bl.a. Bitcoin) vil utfordre både finansnæringen og sentralbanker nedenfra. I det lange løp snakkes det om neste generasjon demokrati 2.0 med begreper som «verdensborger» og virtuelle landegrenser. Det kan synes som menneskenes største utfordring vil være knyttet til de etiske problemstillingene som reises i forbindelse med begge disse aksene. Kanskje filosofistudiene får et oppsving?»