Skip to main content

BLI KJENT MED: KAMILLA

30. mai, 2016
Uncategorized

Kamilla er vår administrerende direktør med motto «Talent wins games, but teamwork and intelligence wins championships» (Michael Jordan). Som leder av Innoventus Sør har hun en svært interessant og sentral rolle i flere sammenheng, som du kan lese mer om her:

Hva gjør Kamilla?

Som selskapets leder er hennes ansvarsområde kort sagt å levere resultater i forhold til vår visjon, verdier og forretningsidé, med utgangspunkt i de ulike programmer vi forvalter i regionen. Selskapet arbeider aktivt med med gründere, næringsliv, offentlig etater, akademiske og forskningsmiljø, for å skape bærekraftige løsninger for fremtiden, og hennes ansvar er å være en aktiv pådriver og skape resultater innenfor alle områdene. «Regionen Agder og AS Norge er i omstilling, og som leder av Innoventus Sør har jeg en svært interessant og sentral rolle i flere sammenheng. Innovasjon, nyskaping og vekst er på radaren og vår rolle er sentral i forhold til samspillet mellom alle aktørene», forteller Kamilla.

Ser muligheter på tvers

Kamillas hverdag består i å se muligheter på tvers og tenke løsninger og nye satsingsområder som kan være med å skape ny vekst i regionen. I selskapet består hverdagen av mange fokusområder. «Jeg følger aktivt med flere gründerprosjekter og støtter gründere på forskjellige måter. I tillegg til det regionale plan, har jeg et fokus hvor jeg forsøker å få synliggjort arbeidet som skjer rettet til entreprenørskap og nyskaping i Agder på flere sentrale arena utenfor regionen.  For at økosystemet rettet til innovasjon skal fungere best mulig, er det en klar styrke om samspillet mellom aktørene fungerer best mulig, det er da vi kan støtte og gi det aller beste til dem vi er ment for».

Vant til å satse og tenke kreativt for å nå mål

Kamilla har de siste 15 årene jobbet i telekom- og teknologibransjen, både i Kristiansand og Oslo. Gjennom sin aktive yrkeskarriere, har hun opparbeidet seg tung erfaring innenfor det teknisk operasjonelle perspektivet, parallelt med en god forståelse av marked og kommersielt fokus. Hun har demonstrert gode egenskaper innen operasjonell drift, målrettet resultatfokus, strategisk utvikling og personalhåndtering gjennom ulike lederroller. Videre har hennes sentrale delaktighet i omfattende restruktureringsprosesser, gitt en uvurderlig erfaring innenfor endringsledelse.

Kamilla kommer også fra en gründerfamilie og er vant til å satse og tenke kreativt for å nå målene. Samtidig kjenner hun godt til at hverdagen er en berg og dalbane. At det er viktig å ha is i magen og beholde roen når det er tøft, samt feire når de små tingene også løsner.

«Jeg trives med å skape resultater med andre, og se at de resultatene vi skaper er med på å gjøre en forskjell, samt bidrar til utvikling. Opplever til daglig at min bakgrunn og erfaring er med på å skape muligheter og jeg får muligheten til å bidra på forskjellige arena», forteller Kamilla.

Fotball og cricket på fritiden

Når Kamilla ikke er på jobb er hun travel med sine to gutter på 13 og 16. «De begge er i en spennende fase i livet, og det skjer mye interessant på flere fronter. Vi har et skikkelig sportsmiljø hjemme hos oss, jeg følger derfor mye med på forskjellige sportsgrener, særskilt fotball og Cricket». Hun trener selv Zumba og Yoga og liker å tilbringe tid med venner og familie, samt diverse sosiale aktiviteter. «Ellers liker jeg holde meg orientert om det som skjer i verden», forteller Kamilla.

Det beste med å jobbe med gründere

I Innoventus Sør holder vi på med flere prosjekter som er interessante og som vi har stor tro på. Vår rolle som inkubator i regionen er viktig i flere sammenheng og vi ser at prosjektene som er med i inkubatorprogrammet gir resultater i regionen. Vår rolle som Forny aktør og tildeling av midler via Forny 2020 programmet er et løft for regionen, og gir sterkere fokus på kommersialisering av forskningsbaserte ideer. Omstilling i Agder (Veksthuset) er et spennende prosjekt som er rettet til dem som er i omstilling og er et resultat av spleiselag mellom det offentlige og private.

«Det beste å jobbe med gründere er å få være med på en spennende reise, alle gründere er forskjellige og det samme er prosjektene, det er en stor berikelse å være med. Alle har sin glød og passion, det å kjenne på den entusiasmen og «driven» er helt fantastisk», sier Kamilla.

Hva skal til for å lykkes?

Det er mange faktor som spiller sammen, men pågangsmot og «gründerekondis» er sentrale elementer, påpeker Kamilla. «Det er viktig å ha 100% dedikasjon og se etter alle muligheter som kan være med på påvirke prosjektet på en positiv måte. Samspill med andre og lære av andres erfaringer kan gi et godt løft. I tillegg trenger man være forberedt på ups and downs». Hun anbefaler fra start å bli kjent med hvilke muligheter som finnes i terrenget og i markedet. «Ikke nøl med å ta kontakt eller spørre oss eller andre», avslutter hun.