• bli grunder på sørlandet

Sitter du med en idé som kan skape ny vekstbedrift på Sørlandet?

Du kan nå vinne dedikert forretningsutvikling for å avklare markedspotensialet til din idé!

Vi søker deg som har en ny idé, pågangsmot og gjennomføringsvilje.

Innoventus Sør har verktøy, kompetanse og erfaring med et stort antall oppstartselskaper som vi deler med deg.

Vår rolle er å fungere som din nærmeste sparringspartner. To profesjonelle forretningsutviklere bistår deg i 4 workshops med å avklare markedspotensialet til din idé. Ila. en tre måneders periode utfordrer vi ideen sammen med deg, hvor målet er å avdekke grunnlaget for å etablere en vekstbedrift.

FRIST for å melde inn din idé for å vinne er 7. juni.

Vi tilbyr

  • Dedikert individuell forretningsutvikling

  • Nettverk med ressurspersoner og finansieringsordninger

  • Annerkjente verktøy

  • Kontor- og møtefasiliteter

Vi hjelper deg å avklare mulige veier inn i markedet på et tidlig stadie

Vi hjelper deg å avklare markedshindringer og markedsmuligheter som er helt avgjørende i tidlig fase. Derfor utfordrer vi din idé i forhold til faktisk kunde- og markedsbehov.

Sammen med deg søker vi mulig veier inn i markedet. Dette gjennom kundeintervjuer, markedsanalyser og fokus på avdekking av reelle problemområder.

Vi deler vår kunnskap om ulike tilskudds- og finaniseringsordninger og kjennskap til relevante nettverk.

Lean-Startup

I denne perioden benytter vi anerkjente metoder og verktøy basert på Lean-Startup prinsipper. Lean-Startup betyr raskere og mer treffsikker produktlansering og mindre behov for finanisering under oppstart av ny virksomhet.  Metodikken er anerkjent og retter seg mot å redusere tiden det tar å utvikle produkter gjennom tidlig produktlansering, læring av møtet med kundene og produkttilpasning. Med Lean-Startup kan man, om man lykkes, etablere virksomhet uten store initielle investeringer og sikre seg kundene før kassen er tom. Les mer her.

Meld inn din forretningsidé

Ønsker du vår hjelp til å avklare mulige veier inn i markedet på et tidlig stadie, meld inn din idé i skjema under.

Påmeldingsfrist er 7. juni. Vinner kåres 23. juni. Aktuelle søkere vil bli kontaktet til et møte etter 7. juni.

Vi jobber med oppstartselskap som kan bli morgendagens nye vekstbedrifter. Er det deg?

Vi ser etter

  • Idéer med et innovativt potensial

  • Idéer med stort vekstpotensiale

  • At du har behov for å være tilknyttet inkubatoren

  • At du er villig til å lytte til og jobbe sammen med forretningsrådgivere

  • At du brenner for idéen

Meld inn din idé: