Skip to main content

Bærekraft tuftet på profitt

Programmer

Nå er det mulig å bli med på kull 2 av programmet. Les mer og søk opptak her

_______________________________________________

Kull 1 av programmet Bærekraft tuftet på profitt er gjennomført. En helt ny satsing mellom Innoventus Sør, Klimapartnere Agder, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Greenstat, finansiert av Kristiansand Kommune, BizKRS og Agder fylkeskommune. Gjennom 3 samlinger har små og mellomstore bedrifter fra hele Agder møttes til digitale workshops med kompetansefyll og fått tilpasset rådgivning for å kunne jobbe mer effektivt og strategisk med bærekraft i egen virksomhet med fokus på lønnsomhet.

Ludvig Nordal, prosjektleder for bærekraft tuftet på profitt, er svært fornøyd med gjennomførelsen, både når det gjelder samarbeidet med prosjektgruppen, men også innsatsen og engasjementer fra de 16 deltagende virksomhetene.

«Mer enn noen gang er næringslivet avhengig av å ha fokus på bærekraft, både fra et miljøperspektiv men også fra et forretningsmessig perspektiv. Dette krever nye bærekraftige forretningsmodeller og kundene og leverandørene får større fokus på dette. De bedriftene som ikke har fokus på bærekraft blir før eller siden utfordret på å ha bærekraft forankret i sin selskapsstrategi. Som prosjektleder har det vært givende og engasjerende å ha ledet et faglig tungt program for å øke bevisstheten på bærekraft og konkrete verktøy», sier Nordal.

Programmet, som har hatt et fokus på nettopp dette, har tatt de deltagende virksomhetene gjennom et nøye planlagt program som har hatt til hensikt å bidra med konkrete og effektive verktøy for en bærekraftsstrategi; Innsikt som skal bidra til en grønne fremtid og nye forretningsmuligheter. Etter hver av samlingene ble det sendt ut questbacks for å få tilbakemeldinger og innspill på forbedringsområder. På denne måten ble opplegget løftet til nye høyder, og en har fått tilbakemeldinger en kan se tilbake på med stolthet.

Det er ingen tvil om at bærekraft er i vinden og har fått økt oppmerksomhet den siste tiden. Stadig flere virksomheter stiller krav om en gjennomtenkt bærekraftsstrategi fra både kunder og leverandører. En ny rapport fra McKinsey Global Survey viser at med riktig «fokus», kan veletablerte bærekraftsprogram skape stor verdi for virksomheter, som vil være svært gunstig for deres bunnlinje.

Det tredelte programmet tok for seg alt fra en introduksjon av klimakrisen til spesifikke verktøy en kan benytte seg av i utarbeidelsen av en strategi.
– Samling 1: «Klimakrisen – nå haster det» ga en innføring i hva klimautfordringene består i, hvordan næringslivet kan være en del av løsningen på utfordringene samt hvordan man kan gjøre bærekraft til et konkurransefortrinn av miljøentreprenør og futurist Ed Gillespie, og førsteamanuensis ved Handelshøyskolen ved UiA, Stina Torjesen.

Samling 2: «Grønne forretningsmodeller» tok deltagerne gjennom hvordan jobbe med innovasjon med grønn bevissthet. Her ble det gitt en innføring i grønn forretningsmodellering og gjennomgang av nye forretningsmuligheter som gir lønnsom gevinst av bærekraftseventyrerne Jørgensen og Pedersen, daglig leder i Future Materials, Aslaug Hagestad Nag og RD&I manager i Ikuben, Gabriele H. Junge.

Samling 3: «Den grønne verktøykassa» bestod av en innføring i en tilnærming og metodikk som gjør at bedriften din kan jobbe målrettet med bærekraft som en integrert del av virksomhetsstrategien, for å styrke konkurransekraften og lønnsomheten. Dette ble lagt frem av leder av strategi i KPMG Pure Sustainability, Kia Klavenes og prosjektets egne Karen Landmark fra Greenstat.

Tilbakemeldinger fra deltagerne:

Bilde: Utklipp fra samling

«Inspirerende og bra innhold.»

«Det å få konkrete eksempler fra Næringslivet om hva de gjør for å være mer bærekraftig har vært utrolig nyttig.»

Vi ønsker med det å takke for et fantastisk samarbeid, og ønsker alle deltagende bedrifter lykke til videre med bærekraftsarbeidet.