Avtale med Eyde-nettverket

28. apr, 2015
Uncategorized

Coventure AS har inngått intensjonsavtale med Eyde-nettverket.Gjennom dette partnerskapet skal EYDE og Coventure utvikle et godt totalt innovasjonssystem for prosessindustriell virksomhet. Coventure AS er også tatt opp som medlemsbedrift i Eyde-nettverket. EYDE er en næringsklynge for prosessindustrien. Målet er å sikre klyngens posisjon som verdens mest ressurseffektive prosessindustri, og å være det globale kunnskapsnavet for bærekraftig prosessindustri.

Telefon

37 29 51 80

E-post

post@innoventussor.no

Adresse Kristiansand (post)

Tordenskjoldsgate 9, 4612 Kristiansand

Adresse Grimstad

Jon Lilletuns vei 9 H, 4879 Grimstad

Følg oss på

Nyhetsbrev