Skip to main content

Avtale med Eyde-nettverket

28. apr, 2015
Uncategorized

Coventure AS har inngått intensjonsavtale med Eyde-nettverket.Gjennom dette partnerskapet skal EYDE og Coventure utvikle et godt totalt innovasjonssystem for prosessindustriell virksomhet. Coventure AS er også tatt opp som medlemsbedrift i Eyde-nettverket. EYDE er en næringsklynge for prosessindustrien. Målet er å sikre klyngens posisjon som verdens mest ressurseffektive prosessindustri, og å være det globale kunnskapsnavet for bærekraftig prosessindustri.