Skip to main content

ANZYZ TECHNOLOGIES har fått millioner til kommersialisering av forskningsrådet

26. nov, 2015
Uncategorized

Forskningsrådet tildeler nær fire millioner kroner til kommersialisering av analyseverktøy, utviklet ved Universitetet i Agder. Det er Anzyz Technologies AS med base i Grimstad og Kristiansand som får tildelingen fra Forskningsrådets FORNY2020-program på kr. 3 845 000,-. Selskapet drives av UiA-professor Ole-Christoffer Granmo og seriegründer Svein Olaf Olsen.

I dag var det markering på Universitetet i Agder, Grimstad for å feire midlene som før første gang tildeles forskningsresultater på UiA, og som svært få får. FORNY2020 bevilger midler til forskningsbasert nyskaping, og har som mål å bringe resultater fra forskningsinstitusjoner frem til markedet.

– Det er ekstra gledelig at Anzyz Technologies har fått midler fra FORNY2020-programmet. Som kommersialiseringsaktør for UiA, har vi jobbet tett med Anzyz for å kommersialisere forskningsresultatene til professor Ole-Christoffer Granmo. Midlene bekrefter at prioriteringene har vært viktig, sier Kamilla Sharma, Administrerende Direktør Innoventus Sør.

Verktøy som lærer seg selv nye språk

– Enkelt forklart gjør verktøyet det mulig for forretningsdrivende å få bedre markedsinnsikt, både når det gjelder potensielle kunder og konkurrenter, gjennom å samle inn, strukturere og presentere essensen av store mengder data fra for eksempel sosiale medier, sier professor Ole-Christoffer Granmo.

Det finnes flere aktører innenfor analyse av innhold tilgjengelig, men Anzyz Technologies fortrinn er at verktøyet har evnen til å forstå naturlig språk. Granmos verktøy lærer seg setninger, fraser og ord gjennom en mekanisme basert på korpuslingvistikk.

– Dermed fanges språket dynamisk, slik det er i bruk, og ikke basert på forhåndsdefinerte nøkkelordlister eller språkmodeller som blir statiske, unøyaktige, skjøre og tungrodde i møte med virkeligheten.

Les portrett av Ole-Christoffer Granmo her.

Veien videre

Tidligere har de fått etablererstøtte fase 1 og 2 fra Innovasjon Norge, samt vant de Digin og Sparebanken Sør sin Innovasjonspris i år. Dette har bidratt til å utvikle verktøyet, samt har Innoventus Sør som kommersialiseringsaktør bidratt med markedsavklaring.

-Det å komme inn i Innoventus Sør har gitt helt nye perspektiver og kunnskap. For oss har bl.a. Tormod Næss (innleid konsulent i Innoventus Sør) vært en uvurderlig betydning for selskapets vekst sier Svein Olaf Olsen, som trodde han kunne det meste etter lang erfaring med grunderbedrifter.

Midlene Anzyz mottar skal brukes til å verifisere at verktøyet de har utviklet, Anzyz Corpus Cube Linguistics, kan anvendes i kommersiell sammenheng. Så langt har de kontrakt med Telenor og Norgesenergi som også har bidratt til utviklingen av verktøyet. De vil også bidra til å verifisere markedet nasjonalt og internasjonalt, samt ferdigstille konseptet til markedsintroduksjon.

Deler av artikkelen er hentet fra UiA.no