Skip to main content

Anzyz forsvarte sin FORNY søknad

1. jun, 2015
Uncategorized

Anzyz Technologies har i dag vært i Oslo for å presentere og forsvare sin søknad om Forny2020 verifiseringsmidler. Verifiseringsmidlenes hovedmål er å bidra til økt verdiskaping ved å bringe forskningsresultater fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner frem til markedet.

”Det har vært lagt ned mye arbeid av mange i søknadsprosessen. I dag var vi oppe til eksamen og vi er meget godt fornøyd med presentasjon og utspørringen med Forskningsrådets ekspertpanel. Nå venter vi i spenning på avgjørelsen og håper på det beste”

forteller CEO i Anzyz Technologies Svein Olaf Olsen (til høyre på bildet). Her sammen med Professor Ole-Christoffer Granmo og Forretningsutvikler Tormod Næss (Innoventus). – med Tormod Næss og Svein Olaf Olsen.