Kontakt oss

Fyll inn skjema med din forespørsel

(Dersom du vil melde inn din idé har vi et eget skjema for dette. Lenken finner du under)

MELD INN IDÉ?

Ta neste steg med din idé mot å bli morgendagens nye vekstbedrift.

  • Besøk oss

    Kristiansand – Tordenskjoldsgate 9 (5. egt), 4612 Kristiansand
    Grimstad – Terje Løvåsvei 1, 4879 Grimstad

  • Postadresse:

    Innoventus Sør AS, Jon Lilletuns Vei 3, 4879 Grimstad

    Org.nr – 980560295