Geir Olav Gyland(WPSystems) og Vegar Kristensen (Innoventus Sør)
WP Systems

Om Wireless Power Systems:

Wireless Power Systems AS skal være en leverandør av systemer basert på trådløs overføring av energi. Selskapet har utviklet en teknisk løsning som skal produktifiseres og selges i høyt volum. Idéen oppsto over en lang periode med vurderinger av hvor trådløs energioverføring kan brukes i høyt volum, men uten krav om standardisering.